Em không là nàng thơ

Tôi cũng không còn là nghệ sĩ mộng mơ


Nhưng vẫn nhớ da diết những ngày xưa ấy. Nên lại tìm về rời rạc, thế thôi.

Không biết còn ai thức để ghim rời rạc lên không.

Cũng chẳng biết nhà hàng có một chỗ ngồi có mở cửa đón người không còn là nghệ sĩ này hay không, em ha.Thôi thì,

Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên,

trả hết

cho em
.