Hi. Tôi không phải là một chàng trai trẻ nữa. Tôi muốn gặp một cô gái. Tinder, Mamba, Badoo không cung cấp, tôi đã thử nó. Tôi muốn giao tiếp, tình yêu và tình dục), Nhưng tôi nhút nhát.