Em bảo anh đi đi
Sao anh còn đứng lại
Em bảo anh đứng lại
Sao anh vội quay đi
Lời nói thoảng gió bay
......