diễn tả

Explanation

'Smilies' là hình nhỏ dùng để bày tỏ tâm trạng hay cảm xúc. Nếu bạn từng dùng Email hay Chat,bạn sẽ biết đến . Có những Mã Tư căn bản tự động đổi sang hình ảnh động. Thử xoay xoay cổ của bạn nếu bạn vẫn chưa hiểu ảnh di động smilies; Dùng một chút tưởng tượng sẽ tiết lộ cho bạn một khuông mặt với nét miêu tả tâm trạng.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa ảnh động bạn có thể chọn 'Không dùng biểu tượng'. Khi đăng bài.Điều này rất có lợi nếu bạn dùng Mã lập trình và bạn không muốn ;) Mã (code) của mình biến thành hình biểu tượng!

Danh Sách Ảnh Động

What to Type
Resulting Graphic
Ý nghĩa
  • Icons màu vàng
  • :hongio:
    Kisfly
    Kisfly
  • :tduc:
    Tduc
    Tduc
  • :o:
    thói quen
    thói quen
  • :ykien:
    Tôi có ý kiến
    Tôi có ý kiến
  • :flowkiss:
    Hon gio
    Hon gio
  • :music:
    Music
    Music
  • :uhot:
    Nóng bỏng
    Nóng bỏng
  • :gian:
    Somad
    Somad
  • :read:
    Read
    Read
  • :smoking:
    Smoking
    Smoking
  • :rofl:
    Rofl
    Rofl
  • :wave:
    Wave
    Wave
  • :doc:
    Reading
    Reading
  • :ham:
    Ham
    Ham
  • :bb:
    Thổi bong bóng yêu
    Thổi bong bóng yêu
  • :yoga:
    Yoga
    Yoga
  • :angel1:
    Angel1
    Angel1
  • :misu:
    Misu
    Misu
  • :niced:
    Niced
    Niced
  • :dangyeu:
    Iu
    Iu
  • :blinking:
    Blinking
    Blinking
  • :why:
    Tại sao
    Tại sao
  • :dadit:
    Buttkick
    Buttkick
  • :thatvong:
    That vong
    That vong
  • :?:
    ??
    ??
  • :no:
    No
    No
  • :wink:
    đá lông nheo
    đá lông nheo
  • :ex7:
    Ex7
    Ex7
  • :hat:
    Hát
    Hát
  • :come:
    Come
    Come
  • :botay:
    Botay
    Botay
  • :que:
    Que
    Que
  • :rose:
    Rose2
    Rose2
  • :2:
    Cười ra nước mắt
    Cười ra nước mắt
  • :quatai:
    Nhiều việc quá
    Nhiều việc quá
  • :argue:
    Argue
    Argue
  • :mayi:
    Mayi
    Mayi
  • :mfun:
    Mfun
    Mfun
  • :kohieu:
    Không hiểu
    Không hiểu
  • :blow:
    Blow
    Blow
  • :venha:
    Chào đón về nhà
    Chào đón về nhà
  • :hoa
    Tang hoa
    Tang hoa
  • :noidea:
    Noidea
    Noidea
  • :rofl
    cuoi bo` lan
    cuoi bo` lan
  • :ex8:
    Ex8
    Ex8
  • :shrek:
    Shrek
    Shrek
  • :ve:
    Artist
    Artist
  • :sosad:
    Sosad
    Sosad
  • :whis:
    Whis
    Whis
  • :sexy:
    Sexy
    Sexy
  • :me:
    Tay ẳm tay bồng
    Tay ẳm tay bồng
  • :camon:
    Cảm ơn
    Cảm ơn
  • :Baby:
    Baby
    Baby
  • :ohno
    Ohno1
    Ohno1
  • :love5:
    Love5
    Love5
  • :chut:
    Hôn nè
    Hôn nè
  • :thattinh:
    Tim mình vỡ vì bạn
    Tim mình vỡ vì bạn
  • :band:
    Band
    Band
  • :tam:
    bath
    bath
  • :100:
    100
    100
  • :xin:
    Say
    Say
  • :lenlut:
    Sneaky walk
    Sneaky walk
  • :sr:
    Sr
    Sr
  • :so_funny:
    So Funny
    So Funny
  • :loya:
    Loya
    Loya
  • :hun:
    11
    11
  • :bhug:
    ôm nào
    ôm nào
  • :lennao:
    Nâng lên naò, èo
    Nâng lên naò, èo
  • :bad:
    Bad
    Bad
  • :noyes:
    Noye
    Noye
  • :kick:
    Kick
    Kick
  • :kool:
    Kool
    Kool
  • :dinao:
    Đi phượt
    Đi phượt
  • :blushing:
    Blushing
    Blushing
  • :xinloi:
    MÌnh xin lỗi
    MÌnh xin lỗi
  • :nono:
    Nono
    Nono
  • :ball:
    Ball2
    Ball2
  • :flower:
    Flower
    Flower
  • :neh:
    nè nè
    nè nè
  • :nono
    Nok
    Nok
  • :kaka:
    Kaka
    Kaka
  • :lol
    Lol4
    Lol4
  • :help1:
    Help1
    Help1
  • :timvo:
    7tinh
    7tinh
  • :cafe:
    Cần cà phê cho tỉnh táo
    Cần cà phê cho tỉnh táo
  • :ne
    Ne3
    Ne3
  • :kissing:
    Kissing
    Kissing
  • :hubba:
    Hubba
    Hubba
  • :drive:
    Drive
    Drive
  • :bow:
    Bow
    Bow
  • :angel:
    Angel
    Angel
  • :caunguyen:
    Pray
    Pray
  • :wawa:
    hahaha
    hahaha
  • :blabla:
    Bla
    Bla
  • :ehh:
    nèe
    nèe
  • :yes:
    Yes
    Yes
  • :mitu:
    Mitu
    Mitu
  • :high_five:
    High Five
    High Five
  • :domat:
    Domat
    Domat
  • :thuthach:
    Đời đầy thử thách
    Đời đầy thử thách
  • :ko chiu:
    Schmoll
    Schmoll
  • :lol:
    Lol
    Lol
  • :game:
    Game
    Game
  • :dapmay:
    Cái computer mắc dịch
    Cái computer mắc dịch
  • :heart:
    111
    111
  • :secret:
    Secret
    Secret
  • :om:
    Om
    Om
  • :dream:
    Deam
    Deam
  • :khoc:
    Khóc
    Khóc
  • :cooll:
    Cooll
    Cooll
  • :mjackson:
    Moonwalk
    Moonwalk
  • :5:
    5
    5
  • :hahaha:
    Ha
    Ha
  • :hihi:
    Hihi
    Hihi
  • :ufuny:
    Ufuny
    Ufuny
  • :sieu:
    Siêu
    Siêu
  • :angry1:
    angry
    angry
  • :hehehe:
    Love Smiley 013
    Love Smiley 013
  • :buon:
    Sorrow
    Sorrow
  • :fkiss:
    Fkiss
    Fkiss
  • :xmas:
    Mừng Chúa Giáng Sinh
    Mừng Chúa Giáng Sinh
  • :sing:
    Sing
    Sing
  • :chetne:
    Uzi
    Uzi
  • :omg1:
    Omg1
    Omg1
  • :dua:
    Dua
    Dua
  • :goodjob:
    Goodjob
    Goodjob
  • :iu:
    Dính chưởng
    Dính chưởng
  • :lr:
    he he he
    he he he
  • :7:
    7
    7
  • :thankyou:
    Thankyou
    Thankyou
  • :zz:
    Zz
    Zz
  • :kiss
    Kis5
    Kis5
  • :hug:
    Hug
    Hug
  • :ty:
    Ty
    Ty
  • :nhacat:
    Xây nhà trên cát
    Xây nhà trên cát
  • :scare:
    scare
    scare
  • :bay:
    Flyin
    Flyin
  • :say:
    Very Drunk
    Very Drunk
  • :bsmile:
    Bsmile
    Bsmile
  • :nana:
    Boo
    Boo
  • :oi:
    Vomit
    Vomit
  • :slider:
    Slider
    Slider
  • :tuotquan:
    Tuotquan
    Tuotquan
  • :home:
    Home
    Home
  • :kobit:
    không biết
    không biết
  • :cungly:
    Cungly
    Cungly
  • :hoitiec:
    Hừ, sao  mình làm vậy
    Hừ, sao mình làm vậy
  • :cry:
    20
    20
  • :yeuroi:
    Lov
    Lov
  • :huglove:
    Huglove
    Huglove
  • :gioi:
    Tup
    Tup
  • :omhun:
    Ôm và hôn
    Ôm và hôn
  • :bangxiu:
    Bangxiu
    Bangxiu
  • :beat:
    Boxing
    Boxing
  • :cau:
    Fishing
    Fishing
  • :urhot:
    Urhot
    Urhot
  • :mecry:
    Mecry
    Mecry
  • :bravo:
    Bravo
    Bravo
  • :bngu:
    Buồn ngũ
    Buồn ngũ
  • :champ:
    Champ
    Champ
  • :see:
    Seehaha
    Seehaha
  • :smile:
    Smile
    Smile
  • :andon:
    Smack
    Smack
  • :happi:
    Hapi
    Hapi
  • :haha:
    Ha ha
    Ha ha
  • :glove:
    Bong bóng yêu
    Bong bóng yêu
  • :chan:
    Chán quá
    Chán quá
  • :hoamat:
    43
    43
  • :likeu:
    Likeu
    Likeu
  • :birthday:
    Icon Birthday
    Icon Birthday
  • :tbung:
    Tducb
    Tducb
  • :hello:
    Chào buổi sáng
    Chào buổi sáng
  • :bicycle:
    Bicycle
    Bicycle
  • :anhPha:
    anhPha
    anhPha
  • :cry2:
    Cry2
    Cry2
  • :rain:
    Rain
    Rain
  • :humm:
    39
    39
  • :ball2:
    Ball
    Ball
  • :lu:
    In love
    In love
  • :clap:
    Clap
    Clap
  • :bighug:
    Bighug
    Bighug
  • :smioh:
    Smioh
    Smioh
  • :iwon:
    Iwon
    Iwon
  • :guoc:
    Guoc
    Guoc
  • :tot:
    Tốt
    Tốt
  • :dangiu:
    Đang yêu
    Đang yêu
  • :aba:
    Aba
    Aba
  • Generic Smilies
  • :votay:
    Icon Clap
    Icon Clap
  • :D
    Cuoi to
    Cuoi to
  • :chayle:
    Chay
    Chay
  • :la:
    Ranting
    Ranting
  • :emo_stress:
    Emo Stress
    Emo Stress
  • :mad
    Icon Mad
    Icon Mad
  • :smoking2:
    Smoking2
    Smoking2
  • :welcome:
    Welcome
    Welcome
  • :heartbeat:
    Heartbeat
    Heartbeat
  • :iou:
    Iou
    Iou
  • :wanh:
    Beaten
    Beaten
  • :redface:
    Redface
    Redface
  • :confused:
    Confused
    Confused
  • :heartflower:
    Heartflower
    Heartflower
  • :what:
    Mouse
    Mouse
  • :jerry:
    Jerry
    Jerry
  • :blowkiss:
    Blowkiss
    Blowkiss
  • :rolleyes:
    Rolleyes
    Rolleyes
  • :nong:
    Nong
    Nong
  • :ex29:
    Ex29
    Ex29
  • :cool:
    Cool
    Cool
  • :xinchao:
    Xinchao
    Xinchao
  • :love_birds:
    Love Birds
    Love Birds
  • :anhpha:
    Anhpha
    Anhpha
  • :mood:
    Mood
    Mood
  • lol
    lol
    lol
  • :cool1:
    Cool1
    Cool1
  • :peace:
    Peace
    Peace
  • :banana-wave[1]:
    Banana Wave[1]
    Banana Wave[1]
  • :ne:
    Leluoi
    Leluoi
  • :hi:
    Chào
    Chào
  • bcry:
    khoc
    khoc
  • :angel
    Flyingangel3
    Flyingangel3
  • :coolguy:
    Coolguy
    Coolguy
  • :notfair:
    Không công bằng
    Không công bằng
  • :question:
    1 Question
    1 Question
  • :tahoa:
    Tahoa
    Tahoa
  • :banana:
    Banana
    Banana
  • :love_heart:
    Love Heart
    Love Heart
  • :duh:
    Duh
    Duh
  • :burger:
    Burger
    Burger
  • :v:
    Victorious
    Victorious
  • :(
    Frown
    Frown
  • :talk:
    Talk
    Talk
  • :yike2:
    Yike2
    Yike2
  • :banane:
    Banane
    Banane
  • :mad:
    Mad
    Mad
  • :eek:
    Eek
    Eek
  • :cake:
    Cake
    Cake
  • :tu:
    tu`
    tu`
  • :khocnhe:
    Crying
    Crying
  • :banghead:
    Banghead
    Banghead
  • :madsung:
    Madsung
    Madsung
  • :Emailbird:
    Emailbird
    Emailbird
  • :carrot1:
    Carrot1
    Carrot1
  • :tongue:
    Tongue
    Tongue
  • :hug
    Grouphug
    Grouphug
  • :emo_eek:
    Emo Eek
    Emo Eek
  • :tongue4:
    Tongue4
    Tongue4
  • :cwm23:
    Cwm23
    Cwm23
  • :missu:
    Missu
    Missu
  • :emo_sleep:
    Emo Sleep
    Emo Sleep
  • :benh:
    Rrl4e1
    Rrl4e1
  • :ukliam2:
    Ukliam2
    Ukliam2
  • :dance:
    Dance
    Dance
  • nice icons
  • :cobe:
    Cobe
    Cobe
  • :Sword:
    Sword
    Sword
  • :piano:
    Piano
    Piano
  • nhay
  • :Dancing_shocked:
    Dancing Shocked
    Dancing Shocked
  • :Dancing_angry:
    Dancing Angry
    Dancing Angry
  • :Dancing_sorry:
    Dancing Sorry
    Dancing Sorry
  • :Dancing_biggrin:
    Dancing Biggrin
    Dancing Biggrin
  • :Dancing_tongue:
    Dancing Tongue
    Dancing Tongue
  • :Dancing_chief:
    Dancing Chief
    Dancing Chief
  • :Dancing_unhappy:
    Dancing Unhappy
    Dancing Unhappy
  • :Dancing_confused:
    Dancing Confused
    Dancing Confused
  • :Dancing_wub:
    Dancing Wub
    Dancing Wub
  • :Dancing_furious:
    Dancing Furious
    Dancing Furious
  • :Dancing_hmm:
    Dancing Hmm
    Dancing Hmm
  • :Dancing_jimlad:
    Dancing Jimlad
    Dancing Jimlad
  • :Dancing_O_o:
    Dancing O O
    Dancing O O
  • :Dancing_peevedoff:
    Dancing Peevedoff
    Dancing Peevedoff
  • :Dancing_sad:
    Dancing Sad
    Dancing Sad