HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro) FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Tại sao tôi cần phải Ghi Danh?

Để có thể sử dụng hết chức năng trong Diễn Đàn bạn nên trở thành một Thành Viên , Ghi danh miễn phí, và cho phép bạn làm những điều sau đây:
 • Đăng bài mới
 • Trả lời bài của người khác
 • Sửa bài của bạn
 • Nhận email hồi báo cho biết về những bài bạn muốn
 • Gởi Tin nhắn đến Thành viên khác
 • Vô sự kiện trong Lịch
 • Thiết lập một trang Bạn thân để có thể thấy những người bạn nào đang dạo Diễn Đàn
Để Ghi Danh, Bạn phải chọn một Biệt Danh và Mật Mã, 1 Email đang sử dụng. Bạn yên tâm , điền Email sẽ không mở cửa cho 'email rác' vào, vì bạn có thể chọn dấu email, và những tin gởi đến cho bạn qua Email sẽ không tiết lộ Email của bạn trong bất cứ trường hợp nào. (để xác nhận việc này, bạn có thể gởi Email đến những thành viên khác.) Người Quản Lý Diễn đàn có thể sắp xếp Diễn đàn để gởi đến bạn phần cuối cùng của việc Ghi danh bằng Email, nên phải chắc chắn là Email bạn điền vào đang sử dụng.

Nếu bạn dưới 13 tuổi,người Quản Lý diễn đàn có thể yêu cầu Cha mẹ hoặc người bảo trợ bằng lòng trước khi cho phép bạn tiếp tục đăng ký,phần này có thể có hoặc không tùy theo sự sắp xếp và nội dung của diễn đàn,sẽ có những thông tin cần thiết khi bạn Ghi Danh.

Does this forum use cookies?

The use of cookies on this forum is optional, but may enhance your experience of the site. Cookies are used to enable functions such as showing whether or not a thread or forum you are viewing has new posts since your last visit, or to automatically log you back in when you return to the site after being away for a while. When you register, you will be given the option to 'Automatically login when you return to the site'. This will store your username and password in a cookie, stored on your computer. If you are using a shared computer, such as in a library, school or internet cafe, or if you have reason to not trust any other users that might use this computer, we do not recommend that you enable this. This forum also gives you the option to use a cookie to track your current session, ensuring that you remain logged-on while browsing the site. If you choose not to store this information in a cookie, the session data will be sent through each link you click. Choosing not to use a cookie may cause problems if your computer's connection to the Internet uses a proxy-server and you share links with other users behind the same proxy. If in doubt, we recommend that you select 'yes' to enable the cookie. After you have registered, you may alter your cookie options at any time by changing the settings on this page.

Làm sao để xóa Cookies trong máy?

Bạn có thể xóa hết cookie trong máy bằng cách nhấn đây. Nếu bạn trở lại trang chính theo đường nối(link)mà bạn vẫn thấy chưa thoát ra khỏi diễn đàn, bạn phải dùng cách tự làm.

Đây là cách để xóa trong internet explorer 5:
 1. Đóng tất cả các cửa sổ internet lại.
 2. Nhấn Start .
 3. Tìm đến "Find" và nhấn"Files or Folders" trong cái bảng mục lục mới nổi lên.
 4. Trong cái bảng mới nổi lên, trong phần"containing text", đánh tên của web diễn đàn không có phần "http://" hay "www.". Ví dụ, nếu địa chỉ của diễn đàn là "http://www.hoahoctro.com/forum/index.php", thì bạn chỉ viết vào là "hoahoctro.com" (không có ngoặc kép)
 5. trong phần hộp"look in", đánh chử "C:\Windows\Cookies\" (không có ngoặc kép) và nhấn"Find Now"
 6. Sau khi tìm xong, highlight tất cả hồ sơ(nhấn 1 hồ sơ, sau đó CTRL+A) và xóa nó(nhấn nút"delete" hay SHIFT+DEL)
Cookie trong máy bạn bây giờ đã bị xóa. bạn có thể khởi động máy lại và ghé thăm diễn đàn cho chắc là đã thành công.

Làm sao để thay đổi thông tin trong hồ sơ của mình?

Trách nhiệm của bạn là giữ cho hồ sơ cá nhân được đầy đủ.Bạn nên dùng email đang hoạt động. Bạn có thể thay đổi tất cả những gì trong hồ sơ cá nhân ngoại trừ Biệt Danh . Một khi bạn Đăng ký Biệt Danh, nó thuộc một phần của đời bạn. Trong trường hợp Tối cần thiết, bạn có thể yêu cầu người Quản Lý thay đổi Biệt Danh, nhưng người quản lý Diễn đàn sẽ yêu cầu một lý do thật chính đáng để đổi Biệt danh cho bạn.

Sửa đổi hồ sơ Đây.

Chử Ký là gì?

Sau khi Đăng ký, bạn có thể sắp xếp phần chử ký. đây là phần chử hay hình ảnh bạn muốn kèm theo bên dưới mỗi bài viết của mình.

Nếu Ban Biên Tập mở lên phần chử ký, như vậy bạn mới có thể kèm theo chử ký trong bài viết của mình. Nếu bạn có chử ký, diễn đàn sẽ tư động kèm chử ký bên dưới mỗi bài viết. bạn có thể tắt hoặc mở chử ký tùy theo bài bạn muốn bằng cách đánh dấu ô 'Kèm theo chử ký' khi bạn đăng bài viết.

Bạn có thể tắt hay mở chử ký trong những bài bạn đã đăng bằng cách nhấn chuột vào sửa bài viết và thay đổi phần kèm theo chử ký.

Bạn có thể sắp xếp Chử Ký trong phần Hồ Sơ của mình.

Tôi phải làm gì khi quên Mật Mã?

Nếu bạn quên Mật Mã, bạn nhấn chuột vào 'Quên Mật Mã' link trong những trang yêu cầu bạn điền Mật Mã.

Sau khi nhấn chuột bạn sẽ được đưa tới một trang dể bạn điền email khi bạn đăng ký với diễn đàn, sau đó một email sẽ gởi đến bạn với chỉ dẫn cho bạn hồi phục lại Mật Mã.

Làm sao tôi đổi Danh hiệu cá nhân bên dưới Biệt danh của mình?

Nếu Biên tập mở phần tự do chọn Danh hiệu theo ý riêng, như vậy bạn có thể thay đổi Danh hiệu theo ý mình trong hồ sơ cá nhân bằng cách vô hồ sơ và điền Danh hiệu bạn muốn vào phần Danh Hiệu Cá Nhân.

Làm sao để bỏ hình dưới Biệt Danh?

Những hình nhỏ đó gọi là hình biểu tượng. Hình biểu tượng nằm bên dưới biệt danh và bài viết của bạn. Có hai loại hình biểu tượng: 1 là do ban biên tập cho hai là do bạn tải lên từ máy hoặc qua link(địa chỉ trên mạng).

Nếu diễn đàn mở một số hình biểu tượng và cho phép được dùng,bạn có thể chọn hình nào mà bạn thấy thích hợp với cá tính mình nhất.

Người quản trị diễn đàn cũng có thể mở phần hình tùy chọn, là phần mà bạn có thể tải thẳng lên từ máy riêng của mình.

Muốn biết thêm thông tin về hình biểu tượng, nhấn chuột đây.

Sổ bạn bè và Sổ Đen là gì?

Sổ bạn bè dùng để cho bạn biết những thành viên bạn quen trên diễn đàn, khi bạn vào "Trang Chính của HHT",bạn có thể thấy những người bạn nào đang có mặt và bạn có thể gời tin nhắn,cộng thêm người vào sổ bạn bè cho phép bạn gởi một tin nhắn đến nhiều người cùng một lúc.Bạn có thể thêm những thành viên của diễn đàn vào Sổ bạn bè của bạn bằng cách nhấn nút này ở bài viết của người đó.

Sổ đen (làm ngơ) dùng để tên những thành viên mà bạn không muốn đọc tin nhắn của thành viên đó.Khi thêm ai vào Sổ đen,khi bạn dạo diễn đàn,bạn sẽ không thấy những bài viết của người đó trên diễn đàn

Bắt Ðầu Kiếm

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.