HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro) FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Có những Thẻ ,lập chương (code/tags) tôi có thể dùng để tăng thêm đặc biệt cho bài viết?

Theo thường lệ, bài viết của bạn chỉ là chử thường, nhưng có những trường hợp, bạn muốn nhấn mạnh một chử hay câu văn (ví dụ) Đậm nét hay chử nghiêng.

Tùy theo qui định của diễn đàn, bạn có thể dùng HTML lập trình để mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, đa số là người Quản trị Diễn đàn sẽ vô hiệu hóa phần HTML ,và thay vào đó là vB Code: một số thẻ đặc biệt để mang lại những hiệu ứng như ý. Thẻ vB có cái lợi là rất dễ sử dụng.

Bạn có thể tìm ra người Quản Lý Diễn đàn có mở Biễu tượng ( Ảnh Động), cho phép bạn dùng những hình biểu tượng nhỏ để bày tỏ tâm trạng riêng, và thẻ [img] , cho phép bạn kèm hình theo bài viết.

Muốn biết thêm thông tin về thẻ vB, Nhấn Đây.

Email hồi báo là gì?

Nếu bạn đăng 1 bài mới, hay trả lời một bài viết, bạn có thể chọn báo cho bạn biết bằng email khi có ai trả lời bài viết. Bạn không cần viết bài hay trả lời cũng có thể chọn hồi báo bằng email những bài viết của người khác , bằng cách nhấn vào 'Theo dõi đề tài này' trong phần 'Điều Chỉnh' trong bài viết.

Nếu bạn không muốn nhận email hồi báo, bạn có thể tắt đi bằng cách sửa bài, hay nhấn 'Không theo dõi' trong phần 'Điều Chỉnh'here.

Chỉ có Thành viên mới có thể nhận email hồi báo, và Thành viên có thể chọn nhận hay không nhận hồi báo theo ý của họ options.

Hồi báo bằng Email cũng là cách 'Theo dõi bài viết'.

What are smilies?

Smilies are small graphical icons which you can insert into your messages to convey an emotion or feeling, such as a joke or embarrassment. For example, if you entered a sarcastic comment, rather than type 'that was a joke', you could simply insert the 'wink' smilie.

If you have used email or internet chat systems, you will probably be familiar with the concept of smilies already. Certain combinations of text characters are converted into smilies. For example,:) is converted into a smiling face. To understand smilie codes, tilt your head to the left and look at the text: you will see that :) represents two eyes and a smiling mouth.

For a list of the smilies currently used by this forum, click here.

On occasions, you may want to prevent the text in your message being converted into smilies. You will see a checkbox which you can select when you make a new post, which will allow you to 'Disable Smilies'.

Code Buttons and Clickable Smilies

These controls allow you to quickly and easily enter vBcode into your posts and messages. To use them, simply click the appropriate buttons or select items from the lists to enter vBcode.

There are three editor modes available: Basic, Standard and Enhanced mode. When using the Basic editor, there are no vBcode buttons to assist your editing. You must enter any vBcode markup manually in this editor.

When using Standard mode, highlight the text you wish to modify and press the appropriate button. This will place the proper vBcode tags around the selected text. Pressing a button while not having any selected text, will insert vBcode tags at your cursor. You may then enter your text between the tags.

When using the Enhanced mode, pressing a button will modify any highlighted text. This mode is a WYSIWYG mode, What You See Is What You Get, whereas your final post appears the same while being edited. Clicking a button while having no text selected will not have any effect.

To use the clickable smilies, simply click the smiley that you want to insert into your message, or click the Show All Smilies link (if available) to access the full list of smilies.

Làm sao để mở một cuộc thăm dò ý kiến?

Bạn có thể nhận thấy có một vài bài viết trên diễn đàn có kèm theo phần thăm dò ý kiến về một đề tài hay câu hỏi. Những bài viết đó gọi là trưng cầu ý kiến và đây là cách đăng lên 1 bài thăm dò ý kiến. Đăng 1 bài viết thăm dò. Khi đăng một bài viết bạn có thể được phép mở một cuộc thăm dò, phần thăm dò ý kiến cho phép bạn hỏi 1 câu hỏi ,nan đề và đưa ra một số câu trả lời dựa trên câu hỏi,tất cả thành viên có quyền bỏ phiếu cho câu trả lời hợp ý họ,và kết quả của cuộc thăm dò sẽ được thấy trên diễn đàn.

Một ví dụ về Thăm dò:

Bạn thích màu gì nhất?

  1. Đỏ
  2. Xanh
  3. Vàng
  4. Lá cây
  5. Xanh da trời

Hồ sơ (attachment) kèm theo là gì?

Người quản lý diễn đàn có thể cho phép bạn xữ dụng phần kèm theo dữ liệu từ máy, phần kèm theo dữ liệu cho phép bạn tải theo bài viết hình,nhu liệu,hồ sơ,linh kiện nén. Những gì bạn kèm theo bài viết tải lên từ máy của mình sẽ có giới hạn về độ lớn cho phép, và tùy theo cái đuôi của hồ sơ được cho phép tải lên!

Để kèm theo bài viết của bạn nhấn nút [Browse] bên dưới khung đánh chử của bạn, sau đó tìm vô linh kiện bạn muốn tải theo bài viết trong ổ cứng (HardDrive) của bạn.

Chỉ có một số loại hồ sơ bạnco1 thể tải lên: Những linh kiện có đuôi được cho phép bởi diễn đàn : .

Sau khi đăng bài, linh kiện hay hồ sơ bạn tải lên sẽ nằm trong thân bài của bạn. Để xem nội dung của linh kiện bạn đã kèm theo (nếu chưa thấy được(hình)) Bạn chỉ cần nhấn chuột vào tên linh kiện .

Ảnh biểu tượng ( Ảnh động(icons))là gì?

Ban Biên Tập có thể mở lên phần ảnh di động (icon) trong bài viết, và tin nhắn. Ảnh di động cho trong phần bài viết để bày tỏ tâm trạng của bạn, nếu bạn không thấy những ảnh di động trong phần gởi bài,có thể Ban Biên Tập đã đóng lại.

Tôi có thể sửa bài của tôi không?

Nếu bạn ghi danh, bạn có thể sửa và xóa bài viết của mình.Lưu ý là Ban biên tập có thể sẽ đóng phần xóa/sửa bài viết. Thời gian bạn xóa/sửa bài viết cũng bị giới hạn, tùy theo sư sắp xếp của diễn đàn.

Để sửa hay xóa bài, nhấn chuột vô nút cạnh bên bài viết bạn muốn sửa. Nếu bài của bạn là bài đầu tiên, sau khi bạn xóa thì sẽ xóa toàn bộ những bài trả lời.

Sau khi bạn đã sữa đổi, một cái hàng chú thích sẽ hiện ra cho mọi người biết bạn đã sửa lại bài viết. Ban biên tập có thể sửa bài viết giùm bạn nhưng có thể sẽ không lưu lại phần chú thích đã được sửa.

Quản Trị Viên là gì?

Moderator ( Người Quản Trị ) quản lý diễn đàn. Ngưởi quản lý có khả năng sửa,xóa,chuyển bài viết và điều hành trên diễn đàn.Trở thành một người quản lý diễn đàn là một khích lệ cho những Thành viên đóng góp tích cực và do sự hiểu biết nhiều về đề tài của phòng họ quản lý.

Tại sao một số chử trong bài viết bị trống hay thành ******?

Có những chử (từ ngữ)đã bị cấm bởi diễn đàn, nếu bài viết của bạn có chứa những từ bị cấm ,những từ đó sẽ bị để trống hoặc thay thế bằng ***.Một chử đã bị cấm sẽ áp dụng cho tất cả mọi người trên diễn đàn.

Bắt Ðầu Kiếm

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.