HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro) FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Tôi có thể tìm trong Diễn Đàn không?

Bạn có thể tìm bài viết dựa theo tên tác giả, Biệt Danh ,chử(s)trong bài viết, chủ đề bài viết, ngày, và chỉ có thể tìm theo từng diễn đàn.

Để vào nơi tìm kiếm, Nhấn chuột vào "Tìm Kiếm" ở bên trên của diễn đàn.

Bạn có thể tìm tất cả những diễn đàn bạn được phép- bạn sẽ không được phép tìm kiếm trong những phòng riêng, ngoại trừ khi được phép bởi người quản trị diễn đàn.

Tôi có thể gởi Điện thư (email) đến những thành viên khác không?

Vâng! Để gởi điện thư (email) đến những thành viên khác, một là bạn tìm người bạn muốn liên lạc trong member list hay nhấn chuột vào hình này Email trong bài viết của người đó.

Thường thì sẽ mở lên một trang gồm có một khung soạn thảo nơi bạn có thể ghi nội dung bạn muốn gởi.Sau khi viết xong ,nhấn chuột vào nút Gởi và thư của bạn sẽ được gởi đi nagy lập tức.Lưu ý một điều là vì riêng tư cá nhân , địa chỉ điện thư (email) của người nhận sẽ không hiển thị cho bạn thấy trong quá trình bạn gởi thư.

Nếu bạn không tìm được nút điện thư (email) hay đường nối đến thành viên,có nghĩa là Ban Biên Tập đã loại trừ phần điện thư (email) trong diễn đàn hay là thành viên bạn muốn gởi thư không muốn nhận thư từ bất cứ ai trong diễn đàn

có thêm một phần điện thư rất lợi là cho phép gởi link hay bài viết đến bạn bè mà bạn nghĩ họ sẽ thích. Bất cứ lúc nào khi bạn đang xem một bài viết ,bạn sẽ thấy đâu đó trong trang bạn đang xem có đường nối (link) cho phép bạn gởi một câu vắn tắt đến bất cứ ai bạn thích, số id ( nhận dạng ) của bạn sẽ kèm theo đường link bạn gởi ,như vậy nếu bạn của bạn đăng ký làm thành viên dựa trên sự giới thiệu của bạn sau khi xem bài viết ,bạn sẽ được điểm!/p>

Thành viên trong diễn đàn cũng có thể gởi tin đến những thành viên khác bằng cách dùng hệ thống nhắn tin. Muốn biết thêm chi tiết về phần nhắn tin nhấn vô đây.

Nhắn Tin riêng Là Gì?

Nếu người quản lý đã cho phép sử dụng hệ thống Nhắn Tin riêng , thì những thành viên có thể nhắn tin riêng cho nhau.

Gởi Tin Nhắn riêng

Gởi tin nhắn ,công dụng của Tin Nhắn Cá Nhân thì cũng gần giống như điện thư (email) vậy , nhưng chỉ giới hạn cho những thành viên ở trong diễn đàn này mà thôi. Bạn cũng có thể đính kèm theo VB CODE, SMILES và IMAGES ở trong Tin Nhắn mỗi khi bạn gởi.

Bạn có thể gởi một bức Tin Nhắn cá nhân cho một thành viên khác trong diễn đàn này bằng cách nhấn chuột vào 'Nhắn Tin Riêng' ở trong phần thư tín cá nhân của phần Hồ Sơ của bạn, hoặc bằng cách nhấn chuột vàoNhắn Tin Riêng ở cuối bài viết của thành viên.

Khi bạn gởi thư tín bạn có quyền lựa chọn để lưu trữ bản sao của thư tín vào trong hộp "Tin Đã Gởi"..

Hộp Tin Nhắn

Trên căn bản, bạn sẽ có hai ngăn trong hộp điện thư của bạn. Đó là Hộp Tin và Tin Đã Gởi.

Hộp Tin có những tin nhắn mới mà bạn nhận, và cho phép bạn xem tất cả những lời nhắn mà bạn đã nhận, kèm theo đó là tên của người gửi đã gửi tin nhắn cho bạn, và ngày, giờ của tin nhắn được gởi..

HộpTin Đã Gởi lưu trử những bài mà bạn đã gởi, nơi bạn muốn giữ lại những tin nhắn để xem xét trong tương lai.

Bạn có thể tự lập cho riêng mình thêm ngăn thư thì nhấn chuột vào 'Sửa Hộp Cá Nhân

Trong mỗi ngăn thư có tập hợp cách điều chỉnh tin nhắn với mục đích cho phép bạn chọn những tin nhắn, có thể chuyển tin nhắn sang ngăn thư khác mà bạn vừa làm, hoặc xoá đi. Bạn còn có một nút cho phép bạn chuyển nhiều tin nhắn từ hộp thư đến với thành viên trong diễn đàn.

Bạn cần xoá những tin nhắn củ thường xuyên, như bạn quản lý đã điều chỉnh số lượng giới hạn của tin nhắn bạn có thể có trong hộp thư của bạn. Nếu bạn có quá tãi số lượng tin nhắn của ban quản lý đưa ra, thì bạn sẽ không có thể gửi hoặc nhận tin nhắn cho đến khi bạn xoá bớt những tin nhắn củ.

Khi bạn đọc tin nhắn, bạn sẽ có quyền chọn là trả lời tin nhắn, hay gửi tin nhắn này đến cho những thành viên khác trong diễn đàn. Bạn còn có thể gửi tin nhắn đến nhiều thành viên trong danh sách của bạn.

Theo Dõi Tin

Khi bạn gửi một tin nhắn mới, bạn có thể yêu cầu một bản sao của lời nhắn đó. Cái này cho phép bạn biết người nhận tin nhắn đã coi tin nhắn chưa. Tin Đã Gởi

Trang này chia ra làm hai phần: chưa đọc lời nhắn và đã đọc lời nhắn.

Trong phần Tin chưa đọc sẽ cho bạn thấy tất cả các tin nhắn mà bạn gửi với những tin nhắn mà bạn yêu cầu khi tin nhắn chưa được đọc bởi người nhận. Và sẽ cho bạn biết thời gian của coi tin nhắn của người nhận tin nhắn. Những tin nhắn trong phần này có thể thay đổi nếu bạn quyết định thay đổi vì bất cứ lý do gì. Tin nhắn đã xoá bỏ cũng có thể lấy lại nếu như người quản lý mở lên chức năng này.

Phần tin nhắn đã được đọc sẽ cho bạn biết những tin nhắn bạn đã gửi với yêu cầu người nhận đã nhận và đọc. Và đồng thời cho bạn biết thời gian người nhận đọc tin nhắn.

Bạn có thể chọn đóng chức năng tìm kiếm tin nhắn thì bạn chọn tin nhắn rồi nhấn chuột vào nút[end tracking] button.

Khi bạn nhận được một lời nhắn với một lời yêu cầu của người nhận, bạn có thể chọn lựa là đọc tin nhắn trong lúc bạn không chấp nhận lời yêu cầu đó. Để làm điều này, đơn giản bạn nhấn chuột vào "deny receipt" thay vì nối kết nội dung của tin nhắn, nếu nó diện diện.

How do I use the Member List?

The member list contains a complete list of all the registered members of this forum. You can view the member list ordered alphabetically by username, by the date that the member joined the forum, or by the number of posts the members have made.

The member list also has a search function, which allows you to quickly locate members according to categories you specify, such as searching for all members who have joined in the past week etc.

How do I use the calendar?

The calendar functions in a way similar to the forums in that there can be multiple calendars. One calendar could hold just events that you are able to see, while another may list birthdays.

There are two types of events on the calendar: normal events and recurring events.

Normal Events span the time frame from when the event starts until the event ends.

Recurring Events repeat over a set period of time based on certain criteria. Examples would be an event that occurs on the first Monday of every month and an event that occurs every Monday and Wednesday.

The administrator may have enabled registered members to post events, but usually this is not the case. You can most likely post your own private events that are only viewable to you.

Birthdays may be shown on the calendar if the administrator has enabled this feature. Your birthday will automatically be shown on the calendar if you have entered the date of your birthday in your profile. Note: if you do not enter the year of your birth when you edit your profile, your age will not be shown on the calendar.

If you enter your birthday, your name will also appear on the main forum page when it is your birthday.

Thông Báo là gì?

Thông báo là cáo thị đặc biệt nhắn từ diễn đàn đến tất cả thành viên do Ban Biên Tập đăng. Thông báo là cách mau nhất để Ban Biên Tập thông tin đến Thành viên. Nếu bạn muốn trả lời,ý kiến về bài thông báo bạn có thể mở một đề tài mới vì bạn không thể trả lời trong phần Thông báo.

Làm sao để đánh giá bài viết?

Bạn có thể tìm thấy mục trong bài viết cho phép bạn đánh giá bài viết từ 1-5.

Đánh giá một bài viết tùy theo bạn muốn hay không , nếu bạn nghĩ bài viết thật hay, bạn có thể cho số 5, hay nếu bạn nghĩ là quá hay, bạn có thể cho bài viết một ngôi sao.

một khi bài viết được đánh giá xong, bạn sẽ thấy một hàng sao trong chủ đề của bài viết. những ngôi sao tính trung bình theo số người đánh giá, đánh giá như vậy giúp bạn biết bài nào đáng đọc khi bạn dạo trong một diễn đàn có quá nhiều bài viết.

What are referrals?

The administrator may have enabled referrals, which allows you to be credited for any new users you invite to the forum.

You gain referrals by promoting HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro) using your unique referral link. The link you should use as your referral link is this:

http://www.matnauhoctro.com/4rum/forum.php?referrerid=0

Each time someone follows this link to HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro) and registers as a new member, your referral count will be incremented by one. The number of referrals you have can be viewed in your profile.

Your administrator will have more information on any prizes or rewards that may be given out for referrals. Please be courteous when promoting HOA HỌC TRÒ (Matnauhoctro) by not spamming other web sites with your referral link just to gain referrals.

What are the various thread display options?

When viewing a thread, you will be able to view the thread from a choice of four modes.

  1. Linear Mode (Oldest First) - In this mode, posts are displayed chronologically from oldest to newest. Posts are shown in a flat mode so that many posts can be viewed simultaneously.
  2. Linear Mode (Newest First) - This is the same as the above mode, except that posts are ordered in an opposite way (newest first).
  3. Threaded Mode - In this mode, a tree is shown along with every post. This tree allows you to see the relationship each post has to others, in terms of who responded to whom. Only one post is shown at a time.
  4. Hybrid Mode - This mode is a mixture of the linear and threaded modes. The post tree is displayed like in the threaded mode, but multiple posts are displayed simultaneously like in the linear modes.

Where can I find the RSS feed?

The administrator may have enabled RSS syndication, this allows you to view newly created threads in guest viewable forums without visiting the board.

The feeds are currently provided in two formats, RSS and RSS v2. The differences are as follows:

  • RSS 0.91 - This feed is based on a standard written by netscape and provides a link and the title of the thread.
    http://www.matnauhoctro.com/4rum/external.php?type=rss
  • RSS 2.0 - This feed contains title, author, date and the contents of the first post of the thread.
    http://www.matnauhoctro.com/4rum/external.php?type=rss2

To add this to MyYahoo click here.

The forums to which this applies can also be limited to specific guest viewable forums by adding another parameter to the URL containing the forumids as follows:
http://www.matnauhoctro.com/4rum/external.php?type=rss2&forumids=123

If you would like the content to be generated for multiple forums you can separate the forumids by commas.

Bắt Ðầu Kiếm

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.