gió đơn côi

Hãy yêu thương khi còn có thể

Đánh Giá Bài Này
Hãy yêu thương khi còn có thể đó là điều tôi luôn luôn mong muốn tất cả mọi người làm tốt trong mỗi ngày mọi người nhé.
Tiền tài danh vọng để làm chi khi yêu thương chưa đủ lớn.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận