gió đơn côi

Hạnh phúc trần gian...

Đánh Giá Bài Này
Hãy yêu thương những người đẻ ra mình.
Yêu những người chân lấm tay bùn.
Những người trồng lúa.
Và hãy yêu thương những người yêu thương chúng ta.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...

Updated 12-04-2019 at 04:26 AM by gió đơn côi

Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận