gió đơn côi

Thứ gì mua được bằng tiền thứ đó rẻ...

Đánh Giá Bài Này
Bạn có thể mua được mọi thứ những gì bạn thích.
Còn tôi thì lại thích mua tiền vì đơn giản với tôi tiền chỉ là rác.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận