gió đơn côi

Niềm tin là vô giá

Đánh Giá Bài Này
Với tôi bây giờ niềm tin là vô giá.
Niềm tin lòng người chân thành sẽ chinh phục được thời gian.
Và tôi sẽ chờ cho tới ngày đó.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận