gió đơn côi

Thời gian sẽ trả lời tất cả

Đánh Giá Bài Này
Lòng người có thể chinh phục được thời gian . Thế nên chuyện tình yêu bạn không có quyền viết. Vì tôi chính là người tạo nên truyền thuyết.
THẰNG HỀ...
LÊ TIẾN MẠNH...
THỜI GIAN...

Updated 08-04-2019 at 10:03 AM by gió đơn côi

Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận