hoamytrang14

Phong thần diẽn nghĩa

Đánh Giá Bài Này
Trích Nguyên văn bởi hoamytrang14 View Post
HỒI II
LONG CHIẾN VU DÃ ,VĂN TRỌNG TÁI XUẤT GIANG HỒ
VĂn trọng vào triều tấu với vua Trụ
Chuyện ngày xưa ngàn lẻ một đêm
Trăng thanh gió mát
Nên sắp xếp ngừơi tai vao nhung noi vua y
Vua ngẫm nghĩ rồi không nghe
Văn Trọng không vừa ý
Văn Trọng tiến cử vương thiên sư
Hiệu huyền đàn là chân nhân núi ngư sĩ
Thuộc về cung ngạc hư
Vua chuẩn tấu
Lại nói về Văn Vương
Vua ngày đêm dùi mài kInh sử
Chăm chỉ thiết triều
Chăm chỉ phê chuẩn tấu chương
Nhân dân thật yên lòng
Từ trên núi có ngừơi là
Trần ngân Chân chân nhân ra mắt vua Chu
Vua ra ngoài cửa viên vời vào
Chàng tên là Lăng kim Thiên
Chàng cữơi con lân trắng
Chàng Lăng kim Thiên bày trận
càn khôn vấn thiên hỗn thiên đồ
chàng vừa bày trận
sấm chớp gầm vang trỜI
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận