hoamytrang14

Phong thần diên nghĩa

Đánh Giá Bài Này
Trích Nguyên văn bởi hoamytrang14 View Post
chương VII
TRẬN LONG THẦN MA TINH XUẤT THẾ
HỒI 'I'
LONG TRANH HỔ ĐẤU; TRẦN ĐỪƠNG QUAN THẢM ĐẠM
Từ khi ngọc trí thua trận
Vua trụ ngày càng ngày đã vào hôn quÂn vô độ
Coi mạng người như cỏ bồ
Quanh năm yến ẩm tiệc bày
Từ trÊn núi có đạo sĩ đức cao vọng trọng
Ra mắt Trụ Vương
Trụ vương mừng lắm ra ngòai cữa hiên
Đón tiếp,thật là trăm năm kỳ ngộ
Đạo sĩ đó tên là Ngạc Sồ
Người có tàI nhìn hoa ,hoa nở
Nhìn Cây trổ lộc ,nhìn cây rì rào
Đạo sĩ bày trận Hỗn Tiên Long Thanh
Bái biệt Trụ Vương ra trận
Tư khi thắng trận lớn
VĂn Vương chăm chỉ đọc sách thánh hiền
Dùi mài kinh sử
Chăm chỉ thiết triều
Từ trên núi có người đạo sĩ
Tên chàng là Thiên Cổ Vấn
Đạo sĩ cung Ngạc hư
Chàng cưỡi con Long tranh
Bái biệt Văn Vương ra trậN
Trận đầu tiên chàng vào phá trận
Trận Long Thanh Hỗn Thiên khởi động
Bốn bề núi dựng trăm năm hạn hán
Bốn bề khô cạn
Yêu ma kêu khóc kinh hòang
Thật là đáng sợ
Chàng Thiên Cổ Vấn vừa phất tay
Trời đất yên lặng, đất trời bình yên
Mưa gió hiền hòa
Mưa thuận gió hòa
Được mùa ngũ cốc
Chàng Long Thanh cả giẬn
Mưa gió nổi lên bời bời
Dân làng đói khổ
Nạn dân khắp nơi
Trận thứ ba chàng Thiên Cổ Vấn dụng phép
Lưu tinh Thiên Vấn Cổ
Chàng Long Thanh kéo quân thua chạy
Thật là:mứơp đắng gặp phải mạt cưa
Trời xanh trông thấy một câu cả cười
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận