Green Tea

Đi rồi mới thương

Đánh Giá Bài Này

Đi rồi nhưng tình cảm vẫn còn đó. Tiến thoái lưỡng nan. Nửa muốn người đi, nửa muốn giữ người ở lại. Để rồi cuối cùng, vì sự do dự của chính mình mà ai cũng tổn thương. Một người nghĩ là còn cơ hội trở về, một người dứt khoát buông tay. Buông nhưng không bỏ, để đến cuối cùng cái tình cảm sót lại đó tự nhiên trở thành một tội ác
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận