Những Bài Blog Mới Đây

  1. Sắc Phong Hoàng Tử Cuối Cùng Của VN
    Hôm nay vô tình thấy được cái video con vua Bảo Đại là hoàng tử Bảo Long được phong Hoàng Thái Tử, xem được cách ăn mặc thời xưa của cung đình, quan lại, đáng để nhận biết lịch sử của VN.
    Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": viet nam xưa Add / Edit Tags
    Đề Mục
    Điều Hay Ý Lạ