Những Bài Blog Mới Đây

 1. Tết sắp về lại nhớ chuyện cái bếp lò ngày xưa

  Chẳng còn mấy ngày nữa là lại một cái tết mới , người già thì cũng già đi một tuổi, để thanh niên chúng ta trưởng thành thêm 1 chút . Ngày 23 tháng chạp hàng năm, gia đình nào cũng thực hiện phong tục cúng tiễn ông Táo về trời. Sự tích Ông táo có liên quan đến cái bếp lò. Thế nhưng những những giá trị văn hóa về nó đang dần bị mai một.

  Từ xa xưa, bếp lò đã gắn bó với ...
  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": chuyện cái bếp lò Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Không Đề Mục