Điều Hay Ý Lạ

 1. Thường thức

  Sưu tầm

  Chẳng may bị bỏng nước sôi
  Ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay
  Chẳng may dầm đâm vào tay...
  Xà phòng đắp lại ra ngay vài giờ.
  Vôi bắn vào mắt bất ngờ
  Nước đường hãy nhỏ không chờ một ai
  Nhức răng cắn ngậm gừng tươi
  Hoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều
  Khi bị xương hóc chớ kêu
  Ngậm viên C, xương sẽ tiêu dần ...
  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": thường thức Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Điều Hay Ý Lạ