Green Tea

  1. Đi rồi mới thương


    Đi rồi nhưng tình cảm vẫn còn đó. Tiến thoái lưỡng nan. Nửa muốn người đi, nửa muốn giữ người ở lại. Để rồi cuối cùng, vì sự do dự của chính mình mà ai cũng tổn thương. Một người nghĩ là còn cơ hội trở về, một người dứt khoát buông tay. Buông nhưng không bỏ, để đến cuối cùng cái tình cảm sót lại đó tự nhiên trở thành một tội ác
    Đề Mục
    Không Đề Mục