ty_muoi

  1. Tò vò.

    Mấy hôm trước xuống bếp, tự nhiên nhìn thấy cảnh một con ong tò vò (thật ra cũng chả biết có phải không, mang tiếng là hay nhìn thấy ong, nhưng trước giờ mình chỉ phân biệt mỗi ong ruồi và ong bầu, mấy loại khác nhìn chỉ đoán chứ không chắc) săn được một con nhện to chừng gấp đôi, gấp ba nó. Lão ong tìm cách đem mồi săn đi cất giấu. Nhìn lão vất vả kéo con mồi từ chân tủ lên nóc ...
    Đề Mục
    Không Đề Mục