Truyện

 1. viết tiếp thiên lao

  Trời xanh vương vấn mộng anh hùng
  Xanh trong mùa thu trăng cùng nước
  Trắng bầu trời én nhạn đua tài
  Trăng hạ huyền mơ ứơc cõi linh
  Đóa sen thiền trắng trong sương khói
  Ánh mặt trời soi thắm mộng mơ
  Trăng lên kìa anh hùng mơ mộng
  Giấc hòe an ngẫm mồi phú quý
  Đóa vô thừơng như gã công khanh
  Ngày xưa đêm đêm uong trang tan
  Gẫm vách sắt tê ...
  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": viết tiếp thiên lao Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Tình Cảm , Truyện