Tigon

 1. Niệm

  https://youtu.be/_NY2vrgh_Lw

  Lâu quá ko vào hht, giờ chèn cái video vào blog cũng làm ko ra hồn, xấu hổ quá ,phải tiếp tục lặn luôn quá :P

  Updated 23-01-2017 at 10:17 AM by Tigon

  Đề Mục
  Không Đề Mục