Kienfa

 1. Hay! Nhạc phim The Good The Bad Và The Ugly
  Bài nhạc nghe từ nhỏ không thể quên được
  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": the bad, the good, the ugly Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Videos Nhạc
 2. Hello - Adele

  Lần đầu tiên thấy cô này hát hay. Lâu nay chỉ thấy giọng đặc biệt nhưng nghe vài bài chưa thấy hay như bài này.
  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": adele Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Videos Nhạc
 3. J'espère - Pham Quynh Anh & Marc Lavoine
  Quynh Anh : I write e-mails faster (as I can),
  You reply "See you later"

  Marc : You put some red (blush) on your face,
  I solace my own heart.

  Chorus : I hope, I hope, I hope, oh yes, I hope,
  It’s my nature, Mmmmm
  I hope.

  As Yoko Ono once said,
  Let me try to remember the words of her,
  "The air is the only things we share" peacefully,
  ...
  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": j'espère, marc lavoine, pham quynh anh Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Videos Nhạc
 4. Tuyết Rơi - Ngọc Lan

  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": ngọc lan, tuyết rơi Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Videos Nhạc
 5. I Want To Know What Love Is - Foreigner

  Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": foreigner Add / Edit Tags
  Đề Mục
  Videos Nhạc