PDA

Xem đầy đủ chức năng : *** Vòng 1 cuộc thi Duyên Dáng HHT '06 đã chính thức bắt đầu ***VODKA
30-03-2006, 05:13 AM
Ban Biên Tập & Ban Tổ Chức xin thông báo: vòng 1 cuộc thi Duyên Dáng HHT đã chính thức bắt đầu
Các bạn có thể vào đây (http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=96677) để xem diễn biến của cuộc thi
~ BTC~