PDA

Xem đầy đủ chức năng : v/v Kỹ thuật lúc đăng thơNguyễn Thành Sáng
26-05-2021, 04:30 AM
Kỹ thuật lại trục trặc và kéo cà rề y như vừa rồi em ạ!

Kienfa
27-05-2021, 07:22 PM
Em thấy có những lúc quá tải sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và gây nhiều trục trặc, lúc này số người trong diễn đàn tăng từ 1000 đến 4000 + , em nghĩ nó là một trong nguyên nhân gây quá tải. em sẽ tẳt bớt chúc năng để xem có thay đổi chi không.