PDA

Xem đầy đủ chức năng : Diễn đàn bị trục trặcKienfa
25-06-2020, 03:43 PM
Khoảng hơn tuần diễn đàn trục trặc không đăng được bài, hôm nay KF đã tìm ra nguyên nhân và sửa lại được. các bạn có thể đăng bài và nếu có lỗi xin cho KF biết :sr:

Cảm ơn các bạn đã báo cho biết diễn đàn bị lỗi :bsmile: