PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều cao của con gái nói lên điều gì?Nelly. Doanh
16-09-2016, 01:11 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14359036_2007347446189404_4417107666739760628_n.jp g?oh=510f8bf646997aeef9e4d6db7d02c88e&oe=5881B85E
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14370001_2007347439522738_5168073794930075327_n.jp g?oh=c0dffaae65effa1adcb64fc422f0f4dc&oe=583D9C9D
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14291890_2007347476189401_8690145768770786792_n.jp g?oh=083e2de9ab6fdfe9b2cb190ed996d630&oe=5840C76E
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317405_2007347482856067_1738623666263794187_n.jp g?oh=96fe3027a5dbfff411542572c31e052b&oe=58428710
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317363_2007347486189400_5074275193230100451_n.jp g?oh=2ce0a0f1c2d492fc205f0f28ef3b6e3c&oe=586CE3D6
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14370058_2007347519522730_6411287612251126926_n.jp g?oh=d9b5b77c8192257a169457f4d239dfd6&oe=58718796
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14291729_2007347529522729_8206666917876779251_n.jp g?oh=f3a35b99a4b41d9d060ec2bc70c762cc&oe=58835710
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14264012_2007347549522727_8606458154250607633_n.jp g?oh=7481b562d790b77d67a818de13869dcc&oe=587350E2
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322643_2007347559522726_3822358969294276176_n.jp g?oh=ab79e5a9e1f59b6c41502db3a170183f&oe=58797E98
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322473_2007347562856059_1201801050307782780_n.jp g?oh=fe29708f3f8430b9bb1f6e26e5f19402&oe=5874CDEF
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14316890_2007347586189390_4218089040519332203_n.jp g?oh=1239d936060559cdcf0c88934560d8ee&oe=586D3181
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14370317_2007347602856055_3682148915438469696_n.jp g?oh=5a3c5fb17b8af9e44888ec980a3b8f21&oe=5872B3DF

Nђạt P[ђ]ai
16-09-2016, 01:20 AM
xem xong, cười té ngửa :so_funny:

Nelly. Doanh
16-09-2016, 01:23 AM
ok tui m8 éo có trong số này :so_funny:

Nђạt P[ђ]ai
16-09-2016, 01:33 AM
bà không nằm trong giới tính này :haha:

Nelly. Doanh
16-09-2016, 01:44 AM
sỉ nhục chiều cao ah :kick:

Hàn Cát Nhi
16-09-2016, 07:13 AM
1,44m, số chị có nhọ không? Chỉ cần thêm 1 cm nữa là nằm trong top này rồi :so_funny:

Bùm Chíu
16-09-2016, 07:32 AM
Chị có phải đóng vai 7 cô lùn trong seri film hoàng tử hoắc tuyết ko :so_funny: