PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tấm và Cám??Kienfa
18-08-2016, 08:01 PM
Theo mọi người thì hai cô Tấm và Cám, cô nào ác hơn? :bsmile:

Pluie
18-08-2016, 08:06 PM
Hai người đó ác ngang nhau. Nhưng Cám ác là do mẹ Cám xúi giục, còn Tấm ác là do bị ức hiếp quá nhiều nên vùng dậy trả thù :so_funny:

Kienfa
18-08-2016, 09:16 PM
Hai đứa đều ác vậy mà VN mình cứ đem dạy cho con nít hoài :sr:

Pluie
18-08-2016, 09:32 PM
Bởi vậy con nít VN mới hư. Suốt ngày học theo Tấm Cám, thù hận miết mà không mệt :sr:

zartlichkeit2002
18-08-2016, 10:12 PM
Anh fa ác ngang cô tấm :ne

Nelly. Doanh
19-08-2016, 01:46 AM
Cháu thấy Tấm là thần điêu lẫn luôn thánh ác á chú Fa' :so_funny:

Ha Luong
19-08-2016, 03:17 AM
Con người luôn mang cả tính thiện và ác. Vì thế mà nếu trong môi trường điều kiện thuận tiện thì nó phát ra thôi.
Đó cũng chính là thực trạng của nền văn hóa hiện nay, Thù oán, ganh ghét chẳng bao giờ kết thúc.
Nhưng mà có ai là người hoàn hảo đâu chứ?
Có thể sau vài năm nữa sẽ không còn dạy câu chuyện này nhưng cũng không thay đổi được tâm lý trẻ nếu xã hội vẫn cứ còn quá nhiều tấm cám.

Khi nào người ta học được bài học về tình yêu thương thì các câu chuyện sẽ trở nên có hậu hơn và nhân vật sẽ minh bạch thiện ác hơn.

Kienfa
19-08-2016, 06:40 AM
Bởi vậy con nít VN mới hư. Suốt ngày học theo Tấm Cám, thù hận miết mà không mệt :sr:

Có người thích thù hận vì có như vậy họ mới sôi máu mới thấy đang sống :sr:
Anh fa ác ngang cô tấm :ne


Đệ nhất ác đây kha kha kha :bsmile:


Cháu thấy Tấm là thần điêu lẫn luôn thánh ác á chú Fa' :so_funny:


Thấy khúc nó đem đầu làm mắm là biết nó ác quá xá ác luôn :sr:

zartlichkeit2002
19-08-2016, 06:46 AM
Nhưng phim tấm cám của ngô thanh vân làm cẩn trọng hơn rất nhiều phim vn trong nước. Phải nói mấy năm nay Ng hải ngoại vè vn làm phim chất lượng thiệt. Thật sự Ng ở hải ngoại về vn làm ăn thấy cái gì cũng chỉn chu