PDA

Xem đầy đủ chức năng : Paris The Great Saga - Lịch Sử phát triển của Paris公安-こうあん
24-11-2015, 06:18 PM
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ NƯỚC PHÁP


Paris The Great Saga - Capital of Kings


http://www.dailymotion.com/video/x2wg6jd_paris-the-great-saga-capital-of-kings_school


Paris The Great Saga - Capital of Change


http://www.dailymotion.com/video/x2vqu58_paris-the-great-saga-capital-of-change_schoolParis The Great Saga - Capital of Revolutions


http://www.dailymotion.com/video/x2wj5c4_paris-the-great-saga-capital-of-revolutions_school


Paris The Great Saga - Capital of Modernity


http://www.dailymotion.com/video/x2wsomx_paris-the-great-saga-capital-of-modernity_school