PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người Trong Giang Hồ 10 - Ký Sự Gà Rừng | Anh Em tốt của Trần Hạo Namtrungnhut
20-04-2015, 04:46 AM
Một bộ phim nổi tiếng của Hong Kong Người Trong Giang Hồ sẽ mang đến khán giả một cái nhìn khái quát về các băng đẳng xã hội đen, sự cạnh tranh khốc liệt của thế giới ngầm. bộ phim gồm có 12 phần 6 chính truyện, 4 ngoại truyện và 2 phim nhái.

Phần Ngoại Truyện 2000: Người Trong Giang Hồ 10 - Ký Sự Gà Rừng | Anh Em tốt của Trần Hạo Nam


https://www.youtube.com/watch?v=0LF07EEwSRA