PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hồng Hưng Đại Ca Phi - Người Trong Giang Hồ 9 | Phim Xã Hội Đen Lồng Tiếngtrungnhut
19-04-2015, 09:31 PM
Một bộ phim nổi tiếng của Hong Kong Người Trong Giang Hồ sẽ mang đến khán giả một cái nhìn khái quát về các băng đẳng xã hội đen, sự cạnh tranh khốc liệt của thế giới ngầm. bộ phim gồm có 12 phần 6 chính truyện, 4 ngoại truyện và 2 phim nhái.

Phần Ngoại Truyện 1998: Hồng Hưng Đại Phi Ca - The Legendary 'Tai Fei' (1999)​ | Người Trong Giang Hồ 9


https://www.youtube.com/watch?v=5EGd7XFyHpo