PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cửu Long Băng Thất - Goodbye Mr. Cool - Người Trong Giang Hồ 11 | Xã Hội Đen HKtrungnhut
18-04-2015, 09:17 PM
Một bộ phim nổi tiếng của Hong Kong Người Trong Giang Hồ sẽ mang đến khán giả một cái nhìn khái quát về các băng đẳng xã hội đen, sự cạnh tranh khốc liệt của thế giới ngầm. bộ phim gồm có 12 phần 6 chính truyện, 4 ngoại truyện và 2 phim nhái.

Phần Ngoại Truyện 2001: Cửu Long Băng Thất - Goodbye Mr. Cool | Người Trong Giang Hồ 11


https://www.youtube.com/watch?v=3EVRfYEU6Jg