PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời Niên Thiếu Của Trần Hạo Nam - Người Trong Giang Hồ 8 | Xã Hội Đen Hong Kongtrungnhut
18-04-2015, 05:49 AM
Một bộ phim nổi tiếng của Hong Kong Người Trong Giang Hồ sẽ mang đến khán giả một cái nhìn khái quát về các băng đẳng xã hội đen, sự cạnh tranh khốc liệt của thế giới ngầm. bộ phim gồm có 12 phần 6 chính truyện, 4 ngoại truyện và 2 phim nhái.

Phần Ngoại Truyện 1998: Thiếu Niên Hạo nam - Người Trong Giang Hồ 8 do Lưu Đức Hoa thủ vai Trần Hạo Nam.


https://www.youtube.com/watch?v=uvRbarHfJmI