PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tom và Jerry MớiKienfa
15-04-2015, 08:11 PM
https://www.youtube.com/watch?v=TcBOScuzz2M

https://www.youtube.com/watch?v=MGlc1vBj6Rs

Vệ Tư Lý
15-04-2015, 09:30 PM
Thế này thì bao giờ mới lấy được vợ :sr:

Kienfa
16-04-2015, 05:35 AM
Sống sao mình thấy vui đựoc rồi, chứ còn lấy nhầm là thúi cuộc đời :sr:

A Tủn
16-04-2015, 08:39 AM
đỡ hơn ko lấy, chúi sẽ bị thúi Kienfa :haha:

Kienfa
16-04-2015, 09:47 AM
Còn trẻ từ từ tìm được cô nào thương mình, hy sinh bảo vệ mình rồi lấy không muộn :sr: :sr:, chứ như A Tũn bây giờ đâu có tự do :sr: , anh biết mấy đứa nhìn anh mà ganh tị chết đi được :sr:

A Tủn
16-04-2015, 11:31 AM
Kienfa , có lẽ pạn chưa piết, chúng tôi đã cố gắng hết sức :haha: