PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh - Mục sư Nguyễn ThỉKienfa
19-12-2014, 04:58 PM
Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

Tác giả: Mục sư Nguyễn ThỉChúng ta đã bước vào tháng 12 với những nhộn nhịp của Mùa Giáng Sinh. Người ta chen chúc nhau mua sắm và nhìn vào mức độ mua sắm để đo lường sự phát triển hay suy thoái của nền kinh tế. Riêng quý vị nhìn thấy gì trong Mùa Giáng Sinh? Giáng Sinh là ngày kỷ niệm Con Trời giáng thế và sự giáng thế đó mang ba ý nghĩa sau, dựa vào lời Kinh Thánh:

1. Giáng Sinh là ngày nhân loại được Thiên Chúa soi sáng bằng ánh sáng của Ngài

700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai được Thiên Chúa mạc khải, báo truớc về việc Thiên Chúa giáng trần như sau: "Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn và ánh sáng đã chiếu vào nơi bóng tử thần ngự trị" (Ê-sai 9:1). Lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, con dân Chúa thật sự đang sống trong bóng tối: bóng tối của nô lệ, nghèo khổ, bất công, áp bức... Trong khung cảnh đó, câu: Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn thật đúng và thích hợp.

Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, con người đã tiến bộ vượt bực và ngày nay ta không thể nói là mình đang sống trong bóng tối. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, một bóng tối khác cũng đang bao trùm trên nhân loại. Bóng tối của tội lỗi, gian ác, xấu xa, của những hình thức tội ác người ta không bao giờ ngờ đến. Mở một tờ báo, theo dõi một bản tin, cũng đủ thấy cái bóng tối đang bao trùm trên nhân loại. Cái bóng tối của thế kỷ chúng ta không nằm trong khoa học kỹ thuật, cũng không nằm trong hiểu biết của con người, nhưng trong tình trạng xuống dốc của đạo đức. Lương tâm con người đã trở thành chai lì, làm điều sai quay mà không còn một mảy may khó chịu.


Chính trong bóng tối đó của nhân loại mà Giáng Sinh vẫn còn ý nghĩa. Trong Mùa Giáng Sinh nầy, điều chúng ta cần làm là nhìn lên ánh sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng đã ban cho nhân loại qua việc Chúa Giê-xu giáng sinh. Khi đến trần gian, Chúa Giê-xu đã tuyên bố:

Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng sống (Phúc Âm Giăng 8:12)

Ánh sáng đã đến nhưng con người khước từ ánh sáng nên vẫn tiếp tục sống trong bóng tối. Lời Chúa dạy:

Ánh sáng đã đến trần gian nhưng người ta yêu bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa (Phúc Âm Giăng 3:19)

Giáng Sinh là ngày ánh sáng của Thiên Chúa đến với con người. Ánh sáng đó đã đến và soi sáng khi người ta chịu đi trong ánh sáng. Nhưng ánh sáng cũng trở thành bóng tối nếu người ta quay lưng lại với ánh sáng. Quý vị đang hướng về ánh sáng của Thiên Chúa hay đang quay lưng lại với Ngài?

Ý nghĩa thứ nhất của Giáng Sinh, theo lời dạy của Thánh Kinh là ánh sáng đã đến với nhân loại. Ý nghĩa thứ hai, cũng theo lời tiên tri Ê-sai được Chúa mạc khải là:

2. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà đặc biệt

Lời tiên tri về việc Chúa Giê-xu giáng sinh được mô tả bằng những lời như sau:

Có một con trẻ sinh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta (Ê-sai 9:5a)

Chữ "chúng ta" được nhắc đến hai lần cho thấy đối tượng của giáng sinh không ai khác hơn là con người chúng ta. Thiên Chúa giáng trần là để giải thoát con người khỏi gông cùm của tội lỗi.

Bóng tối và tội lỗi đi chung với nhau, trói buộc con người, làm cho con người không sống đúng với vai trò và chỗ đứng của mình. Khổ đau và bất hạnh vì vậy cứ tiếp diễn. Ngày nào con người quay lại với ánh sáng, để cho Thiên Chúa giải thoát, ngày ấy chúng ta mới hiểu được thế nào là thật sự giải thoát. Giáng Sinh là mùa người ta tặng quà cho nhau và món quà lớn nhất là Chúa Giê-xu đã được Ðức Chúa Trời ban cho nhân loại hơn 2,000 năm trước. Ðây không phải chỉ là món quà của Mùa Giáng Sinh mà là của cả cuộc đời vì qua Chúa Giê-xu, chúng ta được giải thoát, được tha thứ, được làm con Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã được ban cho chúng ta nhưng chúng ta có tiếp nhận Chúa như món quà cho đời sống hay vẫn tiếp tục hững hờ trước tình yêu cao quý Chúa dành cho chúng ta?

Giáng Sinh là ngày ánh sáng chiếu rọi vào trần gian. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa ban món quà vô giá cho con người và:

3. Giáng Sinh cũng là ngày con người phải tiếp nhận món quà vô giá đó để tận hưởng ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta

Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài được gọi bằng những danh hiệu sau: Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Quyền Năng, Thân Phụ Vĩnh Hằng và Vương Tử Hòa Bình. Những danh hiệu nầy nói lên bản tính và việc làm Chúa và cũng cho thấy những khía cạnh của đời sống con người cần đến Chúa.

Cố vấn là người hướng dẫn, khuyên bảo, khích lệ. Cố vấn cũng mang ý nghĩa người mưu sĩ hay vị quân sư, quyết định đường đi, nước bước của chúng ta. Chúa Giê-xu đã giáng sinh làm người hướng dẫn đó, nhưng chúng ta có chịu làm theo lời khuyên dạy của Ngài hay không?

Chúa chẳng những là vị cố vấn nhưng Ngài cũng chính là Ðức Chúa Trời trong thân xác con người. Chúa chẳng những hướng dẫn nhưng cũng ban cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với nghịch cảnh và những khó khăn trên đời vì vậy Chúa được gọi là Thiên Chúa quyền năng.

Thiên Chúa quyền năng đó cũng là người Cha nhân từ, đời đời không bao giờ thay đổi do đó Ngài mang danh hiệu Thân Phụ Vĩnh Hằng. Thiên Chúa quyền năng nói đến sức mạnh của Chúa còn Thân Phụ Vĩnh Hằng cho thấy tình yêu đời đời Chúa dành cho chúng ta.

Sau hết, Chúa Giê-xu được gọi là Vương Tử Hòa Bình vì chính Chúa đem đến cho con người an bình thật sự: an bình nội tâm, an bình giữa người với người và trên hết an bình giữa con người với Thiên Chúa.

Ðối với các nhà doanh thương, Giáng Sinh là mùa quyết định việc thu nhập trong năm. Ðối với các nhà kinh tế đây là cây thước để đo mức độ lên xuống. Ðối với một số người khác, đây là dịp để ăn uống, giải trí. Trẻ em thì chỉ mong chờ mùa nầy để có quà nhưng chúng ta cần có cái nhìn đúng hơn về Giáng Sinh. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa đem ánh sáng đến cho nhân loại, ban cho nhân loại món quà vô giá, là ngày Thiên Chúa đến với con người như một người cha yêu thương, người cố vấn dẫn đường và là người giải hòa, nối kết chúng ta trở lại với Thiên Chúa chí cao.

Chúng ta cần dừng lại trong cái bận rộn của Mùa Giáng Sinh, suy nghĩ đến ý nghĩa đích thực của ngày lễ và sống với ý nghĩa đó. Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng quý vị đã tiếp nhận ánh sáng đó chưa? Quý vị đang quay mặt hay đang quay lưng lại với ánh sáng của Thiên Chúa? Thiên Chúa ban cho quý vị món quà vô giá nhưng quý vị đã tiếp nhận món quà đó chưa? Thiên Chúa muốn ở bên cạnh quý vị, làm người cố vấn toàn hảo, là người cha nhân từ, người giải hòa chúng ta với Thiên Chúa và ban cho chúng ta an bình thật sự. Kính mời quý vị lấy đức tin, mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa, quý vị sẽ kinh nghiệm tất cả những điều nầy và sẽ kinh nghiệm ý nghĩa đích thực của Mùa Giáng Sinh.
Sưu Tầm