PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Boi] ten tieng Anh nèanhhùng RIM
04-06-2011, 09:08 AM
Họ là chữ số cuối năm sinh củabạn:[cả nam và nữ]
1:Hudson
2: Daring
3:Lombard
4:Marion
5:Lagger
6:Baxter
7:Evans
8:Steward
9:Simpson
0:Spears

Tên đệm là tháng sinh của bạn:[nữ]
1:Jordan;
2:Michelle;
3:Allan;
4: Dolly
5:Maria
6:Ella
7:Valikie;
8:Cami;
9:Ryna;
10:Lalle
11:Scarllee;
1 2:Annie

Tên là ngày sinh của bạn:[nữ]
1:Eva; 2:Alie; 3:Kate;
4:Sarah; 5:Jenny;
6:Cassandra
7:Amy; 8:Ramie;
9:Bella;
10:Andrena;
11:Sally;
12:Emily
13:Mary; 14:Julie;
15:Britney; 16:Samantha;
17:Camryn; 18:Kara;
19:Riley
20: Pattie;
21:Elena; 22:Christina;
23:Lizzie; 24:Martha;
25:Linda; 26:Selina
27:Sophie; 28:Emma;
29:Ashley; 30:Amber;
31:Alice


Tên đệm là tháng sinh của bạn:[nam]
1:Martin;
2:Justin;
3: Dave;
4:Cody;
5:Bob;
6:Zack
7:Harry;
8:Larry;
9:Rod;
10:Ray;
11:Ben;
12:Joe

Tên là ngày sinh của bạn:[nam]
1:Kyle
2:Jason
;3:Michael
;4:Olardo;
5: Patrick
6:Jeff
7:Cliff;
8:Jack;
9:Edward;
10:Todd;
11:Mortimer;
12:Fred
13:Hector;
14:Silver;
15:Troy;
16:Lorenzo;
17:Johnny; 18:Rogger
19:Jake
20:Billy;
21:Robbie
22:Zac;
23: Daniel;
24: David;
25;Donald;
26:Ron
27:Wade;
28:Ryan;
29:Nick;
30:Victor;
31:Chris

Chú ý, tiếng anh họ sau tên trước: tên -Đệm-họ

BOI XONG CHO NGUOI TA XEM VOI NHA:009::009::009: