PDA

Xem đầy đủ chức năng : e thắc mắc !nhoh2t
01-06-2011, 08:53 PM
Cho e hỏi
e có 2 nik
1 là.nhoh2t. và nhoh2t tại sao e chỉ vào đc nik nhoh2t mà ko vào đc nik.nhoh2t. ạ?
hjx, giải thích giùm em

Mây Phiêu Lãng
01-06-2011, 08:57 PM
bạn vào bằng điện thoại di động hay bằng comp? có thể có lỗi do nick bạn có ký tự đặc biệt (dấu chấm. ) chăng?! ^.^"

http
02-06-2011, 06:56 AM
xoá cookies là đc :)