PDA

Xem đầy đủ chức năng : hỏi tí nhaconangthuytinh
28-05-2011, 07:02 AM
Seo nhiều lần tôi viết bài nhưng khi đăng thì lại biến mất zay.Nhiều khi thế tôi đã tìm đủ room để hiểu thêm nhưng tôi đều không hiểu bay jo tôi nên làm j để có thể gửi bạn được mà nó không bị mất:khocnhe:

http
28-05-2011, 07:19 AM
tình hình là bạn nói mình ko hiểu
mất bài ko lí do hả bạn :-?

hư vô
28-05-2011, 08:13 AM
Bạn dùng đt đúng ko hả bạn .