PDA

Xem đầy đủ chức năng : điều kỳ diệu!tutuvuotnguc
20-05-2011, 09:04 AM
Bạn đã thấy bao nhiêu điều kỳ diệu trong cuộc sống. Điều kỳ diệu không đến từ siêu nhân, anh hùng mà ta khâm phuc, không đến từ những ca sĩ, diễn viên mà ta hâm mô. Đối với tôi điều kỳ diệu đến từ những người rất nỗi bình dị. Đó là những tật nguyền luôn biết vươn lên trong cuộc sống, những người nghèo khổ luôn biết giúp đỡ lẫn nhau, những người luôn gặp bất hạnh nhưng biết đương đầu và sẵng sàng vươn lên.
Tôi và bạn-những con người bình thường nhưng sẽ tạo nên những điều kỳ diêu.
Gởi cho những người bạn!