PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Photo by me] Nắng sớm - Mặt Trời trên biển.Break
19-01-2011, 07:30 AM
Ảnh từ tháng 8 năm ngoái rồi, cho quay lại ngày xưa một xíu :sr:
Cảnh Mặt Trời mọc ở biển Vũng Tàu. Chỉ chụp bằng máy bình thường và tay nghề còn non nên có gì mọi người góp ý :D

http://cB0.upanh.com/19.0.24248339.cCo0/p1050671.jpg


http://cB3.upanh.com/19.0.24248362.oag0/p1050594.jpg


http://cB2.upanh.com/19.0.24248381.zNY0/p1050610.jpg


http://cB8.upanh.com/19.0.24248407.ln0/p1050623.jpg


http://cB9.upanh.com/19.0.24248438.qct0/p1050624.jpg


http://cB9.upanh.com/19.0.24248468.0es0/p1050625.jpg


http://cB5.upanh.com/19.0.24248504.2h00/p1050627.jpg


http://cB2.upanh.com/19.0.24248601.TXI0/p1050633.jpg


http://cB8.upanh.com/19.0.24248647.bRc0/p1050635.jpg


http://cB1.upanh.com/19.0.24248680.lj60/p1050636.jpg


http://cB9.upanh.com/19.0.24248738.wFA0/p1050637.jpg


http://cB5.upanh.com/19.0.24248784.lji0/p1050638.jpg


http://cB4.upanh.com/19.0.24248813.NeD0/p1050639.jpg


http://cB5.upanh.com/19.0.24248844.Znd0/p1050646.jpg


http://cB9.upanh.com/19.0.24248858.bBS0/p1050653.jpg


http://cB2.upanh.com/19.0.24248871.ol60/p1050654.jpg


http://cB4.upanh.com/19.0.24248903.T1P0/p1050655.jpg


http://cB8.upanh.com/19.0.24248927.n3N0/p1050657.jpg

Break
19-01-2011, 07:44 AM
Đây là chùm ảnh dọc bờ biển Đà Nẵng, do chụp trong khi đang đi xe nên ảnh càng không được đẹp... :rain: nhưng mình cũng thấy nó độc đáo :D

http://cB1.upanh.com/19.0.24249440.WM0/p10606401600x900.jpg


http://cB4.upanh.com/19.0.24249443.UH80/p10606411600x900.jpg


http://cB9.upanh.com/19.0.24249448.mfZ0/p10606421600x900.jpg


http://cB2.upanh.com/19.0.24249451.6kW0/p10606441600x900.jpg


http://cB6.upanh.com/19.0.24249455.Ghk0/p10606461600x900.jpg


http://cB0.upanh.com/19.0.24249459.lHb0/p10606491600x900.jpg


http://cB4.upanh.com/19.0.24249463.8vO0/p10606641600x900.jpg


http://cB5.upanh.com/19.0.24249464.JGz0/p10606651600x900.jpg


http://cB6.upanh.com/19.0.24249475.cW10/p10606671600x900.jpg


http://cB2.upanh.com/19.0.24249481.ZJc0/p10606681600x900.jpg


http://cB3.upanh.com/19.0.24249492.Olg0/p10606691600x900.jpg


http://cB1.upanh.com/19.0.24249520.yRB0/p10606711600x900.jpg


http://cB3.upanh.com/19.0.24249522.F6d0/p10606721600x900.jpg

Break
19-01-2011, 07:51 AM
có pics này là nhìn từ đèo Hải Vân xuống biển :D (cũng chụp từ trên xe :rain:)

http://cB9.upanh.com/19.0.24250108.Gxh0/p10606321600x1200.jpg


http://cB2.upanh.com/19.0.24250131.AG0/p10606311600x1200.jpg

Break
25-01-2011, 12:26 AM
uh, được đi du lịch nhiều cũng có cái hay, vì mình sẽ khám phá ra được nhiều điều mới lạ :sr:

Nhỏ Bạc Hà
27-01-2011, 08:39 AM
em thích mấy cái ảnh hoàng hôn :sr: