PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên nhiên tươi đẹp Macro rừng Nam Cát Tiênkaivn
03-06-2010, 09:00 AM
Bộ ảnh macro rừng quốc gia Nam Cát Tiên của photograper Duy My bên diễn đàn tinh tế, một bộ ảnh có thể nói là rất ấn tượng và sinh động về thiên nhiên, phong cảnh và động vật, qua đây các bạn cũng có thể học hỏi rất nhiều về phong cách chụp ảnh macro ^^

1/ Bảng hiệu

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/BanghieuNCT.jpg

2/ Những con đường đưa chân du khách vào khám phá rừng nguyên sinh

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Road2.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Road1.jpg

3 /Những đàn bướm từ 5,7 con đến vài chục con "hôi họp" ngay giữa đường hay ven bên đường ...

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Buom3.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Buom4.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Buom2.jpg

4/ Chân dung 1 con vắt:

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Convat2.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Convat1.jpg

5/ Chân dung 1 chú nhện rừng:

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Nhen1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Nhen2.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Nhen3.jpg

6/ Một cây nấm rất lạ mọc lên từ 1 gốc tre và đặc biệt là nó rất thu hút 1 loài ong.

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Nam1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Nam2.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Nam3.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Nam4.jpg

Chim thú ở vườn QG NCT quả là rất nhiều, rất đa dạng và phong phú tùy vào "cơ duyên" mà du khách có thể "hội ngộ" rất nhiều loài đẹp lạ bất ngờ ... nhg để chụp được ảnh chim thú cho ra hồn ở đây thì là cả 1 vấn đề ... chim thú ở đây cực kì nhát ... hầu như chỉ thoáng thấy bóng dáng con người là chúng đã "cao bay xa chạy" mất dạng. Chim thú luôn giữ khoảng cách an toàn với con người từ vài chục mét trở lên nên để shot được thật kg dể dàng.

7/ Chim sáo :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim3.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim2.jpg

8/ Gia đình chim Trãu họng vàng.

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim4.jpg

9/ 1 loài khác :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim5.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim11.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim12.jpg

10/ Người đẹp trong rừng :D

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Ngu.jpg

11/ Chim gõ kiến (có tên trg sách đỏ):

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim7.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim8.jpg

12/ Hoành họach ta

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim14.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim13.jpg

13/ Chim lưu niệm:

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim20.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim18.jpg

http://i657.photobucket.com/alabums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim19.jpg

14/ Chim này có người nói là chim sẽ đồng, kg biết có đúng kg nữa!:

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim17.jpga
http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim16.jpg

kaivn
03-06-2010, 09:07 AM
15/............

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim24.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim23.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chim22.jpg

16/ Hoa cỏ dại

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa5.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa6.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa3.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa4.jpg

17/ Chuồn chuồn

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chchbay1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chchbay2.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chchbay3.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Chchbay.jpg

18/ Hoa dại tiếp :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa2-1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa1-4.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa3-1.jpg

19/ Hoa dại màu hồng phấn :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa8-1.jpg

20/ Hoa dại màu vàng nhạt ;

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa10.jpg

21/ Hoa dại thù lù :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa9.jpg

22/ Hoa tàu bay :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa5-1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa6-1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/0%20Nam%20Cat%20Tien/Hoa7.jpg

23/ Ruồi :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Ruoi1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Ruoi3.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Ruoi2.jpg

kaivn
03-06-2010, 09:18 AM
24/ Hoa trinh nữ :

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Hoa2-1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Hoa1-1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Mating1.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Mating2.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Hoa3.jpg

http://i657.photobucket.com/albums/uu296/duy-my3/Hoa4-1.jpg

25/ Bói cá :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Boica1.jpg

26/ Cò trắng :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Co.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Co2.jpg

27/ Bướm :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Buom3.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Buom2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Buom1.jpg

28/ Ong :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Ong1-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Ong2.jpg

29/ Quả dại với lá :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Quadaila.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Quadaihoa.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Quadai3.jpg

30/ Kiến vàng :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Kien.jpg

31/ Ong (con ong này rất thích đậu vào thân và lá cây Lồng đèn) :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Ong.jpg

32/ Chim sáo đen :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Saoden1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Saoden2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Saoden3.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Saoden4.jpg

33/ Sáo bông :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Saobong1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Saobong2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Saobong3.jpg

kaivn
03-06-2010, 09:33 AM
34/ Trấu họng vàng :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim1.jpg

35 / Hoa dại , bướm tiếp....

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Buom1-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Buom2-1.jpg

36/ Tiếp vài ảnh chim :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim5.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim4.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim3.jpg

37/ Hoa mua :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/HoaMua2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/HoaMua.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/HoaMua3.jpg

38/ Hoa gì...không biết :cr:

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Matnuoc.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Matnuoc2.jpg

39/ Hoa Xuyên Chi và "vệ tinh" :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Xuyenchi1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Xuyenchi2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Xuyenchi3.jpg

40/ Chim sơn ca :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim3-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim2-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim1-1.jpg

41/ Chim...không biết tên :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim4-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim5-1.jpg

kaivn
03-06-2010, 09:41 AM
42/ Bói cá , hoành hoạch...:

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim9.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim7.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chim8.jpg

43/ Én, sứ giả mùa xuân :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chimen1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Co1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chimen2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chimen3.jpg

44/ Hoa Hồng Mai :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hongmai-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hongmai2.jpg

45/ Hoa...hông biết tên :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa8.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa9.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa10.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa11.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa12.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoadai1-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoadai2-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoadai3-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoadai4-1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoadai5.jpg

kaivn
03-06-2010, 09:48 AM
46/ Tiếp tục chim chóc...có đôi :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Codoi.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chimen4.jpg

47/ Hoa Tý Ngọ :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa15.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa13.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoa14.jpg

48/ Chim Cao Cát :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Caocat3.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Caocat2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Caocat.jpg

49/ Tiếp vài ảnh bướm :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Buom1-2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Buom2-2.jpg

50/ Khổ qua rừng :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua2.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua3.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua4.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua6.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua5.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua7.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua9.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Khoqua8.jpg

51/ Sơn nữ và lãng tử

Chuyện 2 người : Cỏ Màng màng tím, Màn ri tím - Cleome chelidonii :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoadai1-2.jpg

Chuyện 3 người : Cỏ Màng màng tím, Màn ri tím - Cleome chelidonii :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Hoadai2-2.jpg

52/ Ảnh chuồn chuồn :

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chch1.jpg

http://i571.photobucket.com/albums/ss154/duy-my2/Chch2.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chch5.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chch6.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chch4.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chch3.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chch7.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chch8.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chch9.jpg

53/ Hoa chua me đất :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chuamedat1.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chuamedat2.jpg

54/ Bướm ong :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Buom4.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Ong6.jpg

55/ Hoa rau muống dại :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Hoaraumuong1.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Hoaraumuong2.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Hoaraumuong3.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Raumuong3.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Raumuong4.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Raumuong1.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Raumuong2.jpg

kaivn
03-06-2010, 10:04 AM
56/ Hoa vòi voi :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Voivoi1.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Voivoi2.jpg

57/ Bướm và hoa dại :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Buom1-1.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Buom2-1.jpg

58/ Xanh non và chín :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chumbao0.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chumbao1.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chumbao2.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chumbao3.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chumbao4.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Chumbao5.jpg

59/ Nụ và hoa Hàm Tiếu :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo1.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo0.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo2.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo3.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo4.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo5.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo6.jpg

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo7.jpg

Tàn 1 kiếp hoa :

http://i629.photobucket.com/albums/uu17/duy-my1/Tingo8.jpg

60/ Nhện, ong, lá :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ong.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/La1.jpg

61/ Hoa dại :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai11.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai13.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai12.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai14.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai9.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai8.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai10.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Borua1.jpg

62/ Ruồi ăn thịt :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoi2.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoi1.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoi3.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoi4.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoi5.jpg

kaivn
03-06-2010, 10:12 AM
63/ Dế :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/De2.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/De1.jpg

64/ Ruồi vàng :

Tập thể dục :hihi:

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoivang2.jpg

Suy tư :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoivang1.jpg

Lướt :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoivang3.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoivang4.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Ruoivang5.jpg

65/ Bọ gậy :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Boque2.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Boque3.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Boque1.jpg

66/ Bìm bịp :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Bimbip2.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Bimbip1.jpg

67/ Hoa dại, nhện tiếp :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai15.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai16.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai17.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Hoadai18.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen1.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen2.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen3.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen6.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen5.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen4.jpg

kaivn
03-06-2010, 10:23 AM
68/ Hoa dại Cúc mui , sơn nữ quyến rũ :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui1.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui2.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui3.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui4.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui5.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui6.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui7.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui9.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui8.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui12.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui11.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui10.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui13.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui14.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui15.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui16.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui17.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui18.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui20.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui23.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui22.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui21.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui25.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui26.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui27.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui28.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui29.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui30.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Cucmui31.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Cucmui33.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Cucmui36.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Cucmui32.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Cucmui35.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Cucmui34.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Cucmui37.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Ongxanh1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Ongxanh2.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Ongxanh3.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Ongxanh4.jpg

kaivn
03-06-2010, 10:53 AM
69/ Nhện cỏ tiếp :

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen8.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen9.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/nhen7.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen11.jpg

http://i432.photobucket.com/albums/qq46/Duy-My/Nhen12.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/029.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/028.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/027.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/032.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/030.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/031.jpg

70/..............

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/016.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/015.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/014.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/013.jpg

71/ Ruồi ăn thịt , bọ rùa ,....

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/020.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/022.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/023.jpg

72/ Ruồi mắt vàng :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/026.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/025.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/024.jpg

kaivn
03-06-2010, 11:05 AM
73/ Chuồn chuồn :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/038.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/039.jpg

Chuồn chuồn kim :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/043.jpg


74/ Ruồi nâu :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/040.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/041.jpg

75/ Một chú sóc :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/036.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/037.jpg

76/ Bướm :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/045.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/044.jpg

77/ Rầy đỏ :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/046-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/047-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/048.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/049.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/050.jpg

78/ Hoa lá cây rừng :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/009-2.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/011-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/008-2.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/012-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/013-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/014-1.jpg

79/ Hoa tý ngọ :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa3.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa4.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa5.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa6.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa7.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa8.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa9.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa10.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa11.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa12.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Hoa13.jpg

kaivn
03-06-2010, 11:10 AM
80/ Biển Đảo Tiên :D

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/01-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/02-1.jpg

81/ Bướm :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom3.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom2-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom1-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom8.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom7.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom6.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom4.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Buom5.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/08.jpg

82/ Côn trùng....

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/04-2.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/05-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/07.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/06-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/020-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/019-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/017-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/018-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Nhen1-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Nhen2-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Nhen4.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Nhen3-1.jpg

kaivn
03-06-2010, 11:17 AM
83/ Chồi cây :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/08-1.jpg

84/ Hoa dại vs ruồi :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/07-1.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/06-2.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/05-2.jpg

85/ Chuồn chuồn :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/12.jpg

86/.....

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Nhen6.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/Nhen5.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/13.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/15.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/14.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/16.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/17.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/18.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/22.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/21.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/20.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/19.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/09.jpg

87/ Hoa Sử Quân Tử ;

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/25.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/27.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/26.jpg

88/ Ruồi giả ong :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/24.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/23.jpg

89/ Sâu hại :

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/30.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/28.jpg

http://i910.photobucket.com/albums/ac303/duy-my8/29.jpg

huyhd
04-06-2010, 05:16 AM
toàn là cây cỏ chim chóc rất quen thuộc với mình(mình ở miền núi mà) nhưng khi lên ảnh trông đẹp lung linh.
hãi hùng nhất là con văt....ak...ak....còn loại nấm kia thì có mùi kinh khủng quá chừng
xem ảnh hoa dại trên kia nếu không nhầm thì có hoa bằng lăng(mà bằng lăng đâu phải hoa dại)

kaivn
04-06-2010, 09:33 AM
Hi, chắc tại nhầm tý :D Nhiều ảnh vs có nhiều hoa không biết tên nên bị lộn đấy bạn ^^

Nђạt P[ђ]ai
04-06-2010, 09:15 PM
OMG :lol: nhìu quá, đúng là pro :nhi: ko biết dùng camera loại nào để chụp marco nhỉ :think:

kaivn
04-06-2010, 10:47 PM
Tác giả dùng Sony H9 vs ống tele :sr: .