PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chung Tay Vì Cuộc Sống Tốt Đẹp( Bảo Vệ Môi Trường)Cú mèo
26-03-2010, 03:00 AM
Bạn sẽ nghĩ gì khi sem những bức ảnh này?


http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/pollution.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/small_202297.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/vietnampollutionpicture.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/onhiemnguonnuoc.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/onhiem.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/onhiem.jpg
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/xa-hoi/20868720_images1857626_tomcachet.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/ici_onhiemsongday.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/china_02.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/Pollution11.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/1249315762nv.gif
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/1247704652nv.jpg
http://www.bee.net.vn/dataimages/200911/original/images176897_080925154653-402-150.jpg
http://media.tinmoi.vn/2009/06/08/tg_9.6_TQ2.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/lanhuong/onhiemsongHau_280608.jpg
http://i794.photobucket.com/albums/yy228/mr3bin/onhiem%20nguonnuoc/1212653178img.jpg

uỐng thUốC LiỀU
08-04-2010, 09:56 PM
cÁi pic cUỐi cÙng hAY nhÂT......................................... rẤt tương lAi

☆ snow flowers ☆
25-04-2010, 12:51 AM
Trầm trọng... quá ư là trầm... trọng...
Thế mà nó vẫn xảy ra như thường, hết chỗ này sang chỗ khác...
Những ng có trách nhiệm đâu ùi nhỉ ? Chắc bận ngủ rồi !
Và cuối cùng chỉ có 1 chữ TỆ... :(

m2mnamtuocbongtoi
26-04-2010, 08:24 PM
như vậy nên tuổi thọ của con người ngày càng giảm :D