PDA

Xem đầy đủ chức năng : Wedding Ha_Quyen & Aiei - vô chúc mừng nàoTháng Tư
15-07-2009, 09:16 PM
Khoá topic kia, mở topic này để hình đầy đủ hơn để mọi người tiện theo dõi ^^
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/DSC08283.jpg
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/DSC08281.jpg
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/DSC08292.jpg
hình ở máy Yuri
Bên dưới là đủ loại máy

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677679945509_100000098327336_16598_7610184 _n.jpg
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677683278842_100000098327336_16599_7025542 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677686612175_100000098327336_16600_6845361 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677689945508_100000098327336_16601_21246_n .jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677693278841_100000098327336_16602_1393325 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677696612174_100000098327336_16603_1603886 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677699945507_100000098327336_16604_20357_n .jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677703278840_100000098327336_16605_3866005 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677706612173_100000098327336_16606_676620_ n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677713278839_100000098327336_16608_3958277 _n.jpg

Tháng Tư
15-07-2009, 09:22 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677716612172_100000098327336_16609_994196_ n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677726612171_100000098327336_16612_5267545 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677743278836_100000098327336_16617_992256_ n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677746612169_100000098327336_16618_5382738 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677759945501_100000098327336_16622_1710636 _n.jpg
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677763278834_100000098327336_16623_7008254 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677776612166_100000098327336_16627_4453721 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677779945499_100000098327336_16628_4371250 _n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677786612165_100000098327336_16629_3792349 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677796612164_100000098327336_16632_5254932 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677799945497_100000098327336_16633_2900079 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677806612163_100000098327336_16635_884644_ n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677813278829_100000098327336_16637_2017535 _n.jpg
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677819945495_100000098327336_16639_6387877 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677836612160_100000098327336_16644_762091_ n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677853278825_100000098327336_16649_1035163 _n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677866612157_100000098327336_16653_7750898 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677869945490_100000098327336_16654_6631494 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677876612156_100000098327336_16656_3597043 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677879945489_100000098327336_16657_8145463 _n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677883278822_100000098327336_16658_327557_ n.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677886612155_100000098327336_16659_7595374 _n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677893278821_100000098327336_16661_3460475 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677896612154_100000098327336_16662_2816280 _n.jpg
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677899945487_100000098327336_16663_5634067 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677903278820_100000098327336_16664_5653803 _n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677909945486_100000098327336_16666_1893660 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677916612152_100000098327336_16668_2734830 _n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677936612150_100000098327336_16674_3807841 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677933278817_100000098327336_16673_4751342 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677939945483_100000098327336_16675_421835_ n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677943278816_100000098327336_16676_4237396 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677949945482_100000098327336_16678_4721253 _n.jpg
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677953278815_100000098327336_16679_2974604 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677959945481_100000098327336_16681_104410_ n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677969945480_100000098327336_16684_981054_ n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677973278813_100000098327336_16685_1435732 _n.jpg

Tháng Tư
15-07-2009, 09:33 PM
Phần ông chụp hình
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863039926973_100000098327336_21871_7402523 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863043260306_100000098327336_21872_7392895 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863046593639_100000098327336_21873_1622704 _n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863049926972_100000098327336_21874_3777503 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863053260305_100000098327336_21875_2720411 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863056593638_100000098327336_21876_4197551 _n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863059926971_100000098327336_21877_2001566 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863063260304_100000098327336_21878_7797158 _n.jpg
http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863066593637_100000098327336_21879_1525664 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863073260303_100000098327336_21881_5211728 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863079926969_100000098327336_21883_5334231 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863083260302_100000098327336_21884_6169390 _n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863086593635_100000098327336_21885_2215680 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863096593634_100000098327336_21888_3716278 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863099926967_100000098327336_21889_1875357 _n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863103260300_100000098327336_21890_4017717 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863106593633_100000098327336_21891_4493340 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863126593631_100000098327336_21897_5166676 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863136593630_100000098327336_21900_8317233 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863143260296_100000098327336_21902_7493657 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863149926962_100000098327336_21904_4404749 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863159926961_100000098327336_21907_4038877 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863163260294_100000098327336_21908_1805613 _n.jpg
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863166593627_100000098327336_21909_1562915 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863169926960_100000098327336_21910_523519_ n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863176593626_100000098327336_21912_3871396 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863179926959_100000098327336_21913_2383294 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863189926958_100000098327336_21916_7389_n. jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863209926956_100000098327336_21922_1344992 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863213260289_100000098327336_21923_3693600 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863249926952_100000098327336_21934_5148177 _n.jpg
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863259926951_100000098327336_21937_1954014 _n.jpg
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863263260284_100000098327336_21938_3381955 _n.jpg
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863266593617_100000098327336_21939_6314510 _n.jpg
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863269926950_100000098327336_21940_5581106 _n.jpg
http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100863276593616_100000098327336_21942_6148245 _n.jpg
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100863283260282_100000098327336_21944_4893497 _n.jpg[/CENTER]

KIM SAO CHI
15-07-2009, 10:08 PM
lãng mạn
hạnh phúc
miễn chê

nev3r
16-07-2009, 04:48 AM
oa , đẹp đôi quá ><
mà các bạn kiếm đâu ra maays tấm hình này zậy ><

m1zz.n4ughty
16-07-2009, 05:25 AM
cái này là đám cưới 1 mod trong hht cún à :hihi:

Ozarka
16-07-2009, 06:59 AM
đám cười mod mà có mỗi yuri đi :step::step: thiệt là bất công

raIn_HN
16-07-2009, 07:30 AM
ko còn gì để nói...quá tuyêt.....chúc anh chị ấy hp
đám cưới trên biên....ước gì...:rain:

starfish_and_my_dream
16-07-2009, 08:52 AM
lãng mạn cực :hum:...........

*Gemini
16-07-2009, 10:47 AM
Hứt, đẹp ơi là đẹp! Cô "râu" rất là nhẹ nhàng tình cảm, chú rể manly, nói chung là well-matched couple! Xem hình thế này đảm bảo ai cũng mún cưới lun và ngay! :hihi:
P.S: chúc mừng cô dâu chú rể phát nữa! :dan: :3nhay:

Tháng Tư
16-07-2009, 06:04 PM
hình nài độc quyền mừ kekekke

[N]hok
16-07-2009, 06:34 PM
Lãng mạn không kém gì " chuyện tình Havar ấy nhỉ" :haha:

Tháng Tư
16-07-2009, 06:38 PM
heheh ghen tị hử anh ducnguyen

Sun[nt]
16-07-2009, 07:38 PM
hai người nhí nhảnh wóa :hihi:
Ss HQ nhìn cute :huglove:

º°¨Ảo¨°º
16-07-2009, 08:54 PM
Chúc anh chị hạnh phúc :tim: Đẹp đôi quá :timup:

P/s : Mình thích đám cưới bờ biển :nhi::so_funny:

tttk_65
17-07-2009, 12:13 AM
mới đầu còn tưởng nhìn nhầm, ai dè.....HQ thật ^^!. Nhanh ghê ta .HQ mặc áo cưới xinh wá :hun:. HAPPY WEDDING nha ^^!. Chúc 2 người luôn hạnh phúc và vui vẻ, iu đời. Khi nào có bé bi nhớ post lên HHT cho xem ké nhá ^^!

___::m30.ngox::__
17-07-2009, 03:52 AM
nhìn thích thiệt..................... biết chừng nào mình mới được như chị Quyên ta................Chúc cô dâu chú Rể hp nhá ^^!

Tháng Tư
17-07-2009, 03:56 AM
thay mặt HQ mình thanks tất cả { spam dùm lun }

Ken X
17-07-2009, 08:17 AM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs199.snc1/6760_100677689945508_100000098327336_16601_21246_n .jpg

Cô dâu ngày cưới bận rộn ghê hah :D 1 tay nghe điện tay kia nhắn tin :D

Cyclone*
17-07-2009, 08:24 AM
Hôm nay mới vô chúc mừng ss HQ được nè :blushing:

Không biết nói gì nhiều nhặn hơn, chúc thật nhiều hạnh phúc tới cả hai anh chị nhé :hug:

p.s: Biển nào thế ss Yuri ?!

starfish_and_my_dream
17-07-2009, 02:00 PM
cho star hỏi tí, chú rể ở đâu nhở, hình như k phải ở VN????

starfish_and_my_dream
17-07-2009, 02:06 PM
HQ ở Finland, còn chú rẻ ở vn á, nhìn là bik ròi mà.

á vậy HQ k ở VN sao , giờ mới biết, thanks bạn ^^

THIÊN TỬ
17-07-2009, 04:11 PM
ôi móa ơi có thiệt không, cô dâu chú rễ đá banh:lol: nhìn bé Quyên đáng iu cực:timup: hai vợ chồng hạnh phúc, hạnh phúc nhé:battay:

EM NGOAN NHƯ QUỶ
17-07-2009, 05:51 PM
wa' lãng mạng:hum:
thấy vui vẻ wa'
chúc 2 người hạnh phúc

Hoa Mùa Hè
18-07-2009, 12:28 AM
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs179.snc1/6760_100677903278820_100000098327336_16664_5653803 _n.jpg

Cô dâu ăn hiếp chú rể và mấy anh đây há :sr:

Ha_Quyen
19-07-2009, 06:29 AM
Cảm ơn các anh chị vào chia vui với vợ chồng mình nha, hihihi, (dùng từ vợ chồng còn ngại quá)
Mấy lúc này bận bịu nhìu thứ phải lo nên hok có trò chuyện nhìu với anh chị, hình thì cũng nhờ Yuri post dùm hok à.
Đãi tiệc ngoài trời nên cô dấu mới đc nghịch ngợm như vậy, chứ đãi trong nhà hàng thì làm sao mà tung tăng đc nè, ùi hok đc tự nhiên nữa, nên hôm đó quậy thả ra luôn. Hihi
Có vậy mai mốt nhìn hình lại mới thấy có ấn tượng hơn là đứng xếp hàng ngang ùi cười thôi hihi.

Cám ơn anh chị đã chúc mừng vợ chồng em lần nữa, tiếc là hok có mời hết mọi người đi đc. Hay để mai mốt em làm cái đám cưới qua internet đi ùi mời hết anh chị lun ha, vì vợ chồng em quen nhau từ 4rum và khách đi dự cũng toàn wen qua internet hết.

Pink Cup
19-07-2009, 09:23 AM
cô dâu xinh , chúc anh chị hạnh phúc

Ha_Quyen
19-07-2009, 04:07 PM
lại ăn cơm trước kẻng, haizzzz!

Bạn ăn nói đàng hoàng nha, vựa vào đâu mà bạn nói ăn cơm trước kẻng hả.

Tháng Tư
19-07-2009, 06:00 PM
ê, trách cứ làm chi loại người đó pà Quyên

mình sống cho mình đâu sống vì dư luận , ai hiểu sao hiểu Quyên à ! quyết định vậy đi bé Quyên :sr:

Ha_Quyen
19-07-2009, 06:34 PM
ê, trách cứ làm chi loại người đó pà Quyên

mình sống cho mình đâu sống vì dư luận , ai hiểu sao hiểu Quyên à ! quyết định vậy đi bé Quyên :sr:

Tui uýnh bà à. Uhm kệ đi, nói gì nói, mà sao thấy tức ghê vậy á.
Sao lại có người phán câu nổi máu luôn à....
Dám kêu tui là bé Quyên ha... được rồi hãy đợi đấy bé Yuri:haha:

Tháng Tư
19-07-2009, 06:42 PM
pà ko tên là Bé Quyên thì là bé gì

khai sinh tui đâu có chữ bé nào đâu hahahahah

THIÊN TỬ
20-07-2009, 05:02 AM
lại ăn cơm trước kẻng, haizzzz!


ku này ăn nói đàng hoàng cái coi ku:kick: không biết thì đừng có phan bừa phan bậy như thế ku:kick:


vì vợ chồng em quen nhau từ 4rum

wow vậy là trên ảo tình thật hả em:hum: cái này là 1 trong những kì tích của mạng đây:hum:

Tháng Tư
20-07-2009, 05:36 AM
trên mạng còn nhiểu kì tích nếu bạn quen nhu nghiêm chỉnh

=Refresh=
20-07-2009, 01:00 PM
:drive:Haizzzzzzz!! Haizzzzzzzzzzzzzzzz

nhocbi_410
20-07-2009, 05:55 PM
hạnh phúc quá nhỉ? ^^ chúc mừng chúc mừng >.<

Tháng Tư
20-07-2009, 06:00 PM
Thay mặt Quyên thanks tất cả

BABY QUEEN
21-07-2009, 03:01 AM
Chu choa ! đẹp đôi wa hà !
Đám cưới trên biển lãng mạn thật !
Thik wa đi. hihi
Chúc hai anh chị hạnh phúc nhá !:welcome2:

mưa_buồn
21-07-2009, 06:19 AM
topic nì nhiều ảnh hơn topic cũ :cr:

nhìn hai anh chị đẹp đôi quá , trông rất hạnh phúc !

Tổ chức ở bãi biển vậy đơn giản ha , nhưng mà cũng tuyệt vời lắm :sr:

A Tủn
21-07-2009, 06:51 PM
chú rể nhìn sao giống ba cô dâu dữ :hihi:

thaouyenken
23-07-2009, 04:44 AM
cô dâu dễ thương gum......

Mắt_lưu_ly
23-07-2009, 08:00 AM
ồ chúc mừng, chúc mừng

Tháng Tư
23-07-2009, 08:29 AM
khi nào tới ông đây Kuteo

nữhiệpnáothiênquân
23-07-2009, 08:19 PM
khoảnh khắc đẹp nhất ^_^

KiepHongHoa
24-07-2009, 05:59 AM
chúc mừng quyên nhé. vào đây lâu rùi mà ko thấy. thay mặt sis diễm tuyết chị của KHH chúc mừng quyên luôn nhé

gooddythin_nd1996
05-08-2009, 10:03 PM
ko biết trong ảnh cưới ai là mod của hht nhỉ?
Cô dâu đẹp 1 cách dịu dàng, còn chú rể thì....................... bình thường, ko đẹp bằng cô dâu nhưng ko gọi là xấu:D. Chúc 2 người mãi mãi bên nhau hạnh phúc :D

Tháng Tư
05-08-2009, 10:08 PM
con bé gái là mod

hum wa nó bay về phần lan ùi :(

Hến Sò
13-08-2009, 04:39 AM
đám cưới nhẹ nhàng thật. hình như 2 anh chị này theo thiên chúa giáo

Tháng Tư
13-08-2009, 04:44 AM
đám cưới nhẹ nhàng thật. hình như 2 anh chị này theo thiên chúa giáo
2 bạn ấy ko theo đao gì hết chỉ vì sống theo tây thôi

Yumi_Hảo
13-08-2009, 04:54 AM
tuyệt thật
làm mình cũng mún cưới ngay ^^

nhìn chị HQ trẻ quá , xinh và hồn nhiên nữa...

chúc 2 người luôn hạnh phúc....

Dâu Tây
13-08-2009, 05:02 AM
Xem hình lâu rồi mà bây giờ mới chạy vào cmmt :huglove: 2 ng đẹp đôi lắm :hun: :X

Tháng Tư
13-08-2009, 05:04 AM
tuyệt thật
làm mình cũng mún cưới ngay ^^

nhìn chị HQ trẻ quá , xinh và hồn nhiên nữa...

chúc 2 người luôn hạnh phúc....
chòi,, đám cưới làm như ăn tiệc muốn ngay mới ác

Xem hình lâu rồi mà bây giờ mới chạy vào cmmt :huglove: 2 ng đẹp đôi lắm :hun: :X

^^ bà này coi hết màu hình người ta h mới vô cm hả :sr:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 05:27 AM
woa ! tuyệt nhỉ ?
lãng mạn quá ...
ước gì ...
chúc anh chị hạnh phúc nhé ... !

Yumi_Hảo
13-08-2009, 05:29 AM
hjhj, thật ra là...

thấy nguwowif ta , nghĩ lại mình... nên mới...

liệu 6 năm sau...???

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 05:39 AM
Nhìn thèm kiểu này em chỉ sang năm là bay :bay:

Tháng Tư
13-08-2009, 05:42 AM
Nhìn thèm kiểu này em chỉ sang năm là bay :bay:
bay đi đâu đó? kưng kưng

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 05:43 AM
em bay với thằng chồng em .. chuẩn bị Wedding Ljnh Nghy và ... hé hé
mời ss đầu tiên :so_funny:

Tháng Tư
13-08-2009, 05:49 AM
ghê chua
có hả nói nghe ưung :sr:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 06:36 AM
ko ghê sao làm em chị Yuri được :so_funny:
thế chị Yuri bao giờ wedding đây ? :sr:

...:*Vô*:...
13-08-2009, 06:56 AM
trông 2 anh chị hạn phúc ghê !
ngưỡng mộ thiệt ><

Tháng Tư
13-08-2009, 07:41 AM
ko ghê sao làm em chị Yuri được :so_funny:
thế chị Yuri bao giờ wedding đây ? :sr:
khi nào kím dc ox thì wedding

trông 2 anh chị hạn phúc ghê !
ngưỡng mộ thiệt ><

hwhehehe

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 05:03 AM
@ Yuri : chắc ôx là Thiên Tử lắm , vì thân mình đều bụ bẫm như nhau :so_funny: ss nhỉ :so_funny:

Tháng Tư
14-08-2009, 06:11 AM
ây da nói bây zợ ổng quýnh chik òp

Ljnhnghy_It's me
14-08-2009, 07:13 AM
xin lỗi , ss dùng ngôn ngữ tin qúa em chả hỉu nổi :so_funny:

Tháng Tư
14-08-2009, 07:46 AM
ai đó nói ss với ông thiên tử cưới đi ss mới nói là bậy bạ vở ổng quýnh

.:*~Tawny~*:.
14-08-2009, 12:21 PM
sis HQ vẫn hồn nhiên như hình chụp đó giờ, đáng yêu cực kì.
Nhìn 2 vợ chồng tay trong tay, tình tứ nhìn ngưỡng mộ quá
Hạnh phúc thật thật nhiều chị nhé

ShiningSakhalin
14-08-2009, 08:21 PM
Chúc mừng Cô râu chú dể nhé :sr:

Đẹp đôi phết !!!

Đầu bạc răng tôm nhé ^^

promise_me
14-08-2009, 11:30 PM
Nhìn cô dâu và chú rể hạnh phúc quạ Chúc mừng 2 người nhạ mà cô dâu sinh năm bao nhiều mà trẻ và xinh đẹp vậy bản hix hixx, muốn lấy chồng rùi

Tháng Tư
15-08-2009, 01:25 AM
cô dâu sinh năm 90

chú rể sinh năm 84 :sr:

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 01:28 AM
chà , 9x à ? lên xe hoa sớm thế nhỉ ?
mà chẳng thấy ba má đâu
có lẽ nào đây chỉ là lễ ra mắt nhỏ nhỏ cùng bạn bè ?
đám cưới đâu lí nào đơn giản và nhỏ nhắn thế ?

Tháng Tư
15-08-2009, 01:33 AM
cưới theo tây mà kưng

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 02:05 AM
Theo Tây nghĩa là mần sao cơ ?

Tháng Tư
15-08-2009, 03:34 AM
đãi ko cần ngừ lớn ăn tự do

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 04:20 AM
lấy sớm hay ho gì mà mọi người lấy nhỉ ?
Mình muốn cuộc sống độc thân hết 6 năm nữa :hihi:

Tháng Tư
15-08-2009, 04:25 AM
mỗi người si nghĩ khác nhau nếu em ko nghĩ thế thì nên giữ trong lòng đừng typle linh tinh ko hay

Ljnhnghy_It's me
15-08-2009, 04:26 AM
Thỳ tính em thẳng , nói đúng suy nghĩ thôi mà ..
Em thì em muốn sự nghịêp đàng hoàng mới tính đến wedding :sr:
chúc mừng ss HQ rồi , em :chayle:

bad_child88
15-08-2009, 04:52 PM
wa, lâu rồi ko gặp, người xưa đã đi lấy chồng :)), bất ngờ bất ngờ

leonidas2
26-08-2009, 06:43 PM
ủa có hình đám cưới thôi hã ko có hình động phòng à , chán nhỉ:think:

Tháng Tư
26-08-2009, 06:46 PM
ủa có hình đám cưới thôi hã ko có hình động phòng à , chán nhỉ:think:

bạn này ăn nói vô duyên quá

phương_pro
01-10-2009, 11:45 PM
đúng là một nơi khá lãng mạn để tổ chức tiệc cưới.Tuy đơn giản nhưng chắc để lại nhiều ấn tượng.Cô dâu chú rể đúng là cặp trời sinh.Chúc cho họ được hạnh phúc mãi mãi và sớm có baby nha.

...Hoa...
07-10-2009, 10:06 PM
trông hạnh phúc quá !^^
chúc mừn 2 anh chị!^^

tocduoiga
08-10-2009, 01:06 AM
Hức, hai người họ trông thiệt là hạnh phúc! Làm mình cũng muốn lấy chồng, nhưng ngặt nỗi còn yêu tự do, nên lại thôi ^^

luvlygirl
08-10-2009, 02:53 AM
ôi...nhỳn đã quá đj mất...chúc phúc choa 2 người...zù cóa hơi muộn chúk đỉnh :hum:

for_you
08-10-2009, 09:22 AM
Mình cũng ước mơ một đám cưới tổ chức bãi biển? Chúc hai người trăm năm hạnh phúc !!!

Ljnhnghy_It's me
10-10-2009, 04:11 AM
Nghi đc ba má ra lệnh òi , sẽ làm ở nhà thờ
Nhà Nghi có theo Đạo mừ :)

_KeoBonBon_
10-10-2009, 05:50 AM
nhìn là muốn có vợ rồi :D ! chúc anh chị hạnh phúc !!!!!

Hạnh Nhi
10-10-2009, 03:25 PM
lãng mạn thiệt, chúc mừng HQ nhé :)

songthu_245
11-10-2009, 09:09 AM
thời gian trôi nhanh thật há mới ngày nào HQ còn nhí nhảnh chụp hình qua wc. Vậy mà 4 năm trôi qua HQ đa lên xe hoa gòi(cái khoản này cấn phải học tập HQ rồi ^^) chúc HQ 1000 năm hạnh phúc con đàn cháu đống :hihi: chắc HQ hok nhớ chị đâu ha nhưng không sao Chị vô đây để chúc mừng hạnh phúc hai người mà ^^

tungsalie_91
11-10-2009, 12:16 PM
một đôi tình nhân rất đẹp và rất hạnh phúc
tôi chúc bạn và người bạn đời trăm năm bền bỉ đừng lạc mất nhau

P.chi
12-10-2009, 09:15 PM
Chào bạn.
Chúc bạn 100 năm hạnh phúc

Bạn đã thành công bước đầu vì bạn đã có nhau, nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua nhiều khó khăn khác trong cuộc sống để xây dựng và gìn giữ tình yêu của bạn nhé.

Thật may mắn, con đường của bạn chọn là con đường hai chiều.

Thân mến

chinhbk
13-10-2009, 11:23 AM
chân thành chúc mừng bạn cung hỉ cung hỉ
trăm năm hạnh phúc con cháu đầy nhà
phươc lộc thọ tài và mạnh khoẻ nhé

thân

tùng lâm

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
09-11-2009, 11:18 PM
trời ơiiiiiiiiii aaaaaaaa' nhìn chị HQ đẹp quáaaaaaaaaaaa , thèm lấy chồng :mecry: Chúc 2 anh chị hạnh phúc mãi mãiii :huglove:

Gios
09-11-2009, 11:51 PM
Hông ai lấy mày đÂu Mí à :so_funny:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
10-11-2009, 02:08 AM
Gios :: con nào đấy :gian: chọc quê ngta à :gian:

x0xLinh_Cupix0x
10-11-2009, 07:35 AM
Oày :hihi:
lâu ko gặp mà ss tôi đã lấy chồng rồi sao :-s
ảnh đẹp qá:x