PDA

Xem đầy đủ chức năng : ***Thông báo về việc thay đổi TITLE***kem dâu mút
03-06-2009, 01:12 AM
Trong thời gian qua, 4rum HHT đã thả lỏng trong việc sử dụng title vượt ngoài nội quy, dẫn đến những thắc mắc và những lời lẽ không hay giữa các thành viên với nhau. Để không còn những tranh cãi, thắc mắc, kể từ ngày 01/6/2009, Diễn Đàn HHT sẽ thực hiện việc chỉnh sửa Title của tất cả các Tài khoản : bao gồm cả thành viên và BBT (nếu có sai xót) nhưng vẫn dựa trên tiêu chí của Quy định về việc set title và thay đổi usename tại Nội Quy của diễn đàn.

Trên cơ sở đó, quy định của Title cụ thể như sau:

Nhóm 1: Thành viên BBT: title 01 dòng, có màu, được sử dụng hiệu ứng
Nhóm 2: VIP + Mạnh Thường Quân : title 01 dòng, có màu
Nhóm 3: Đạt giải : title 1 dòng, không có màu ( không tính dòng title màu theo quy định của nhóm đạt giải )
Nhóm 4: Thành viên : title 01 dòng, không có màu .

Tất cả các title đều dưới 25 ký tự và không có hình ảnh .

Nay thông qua để tất cả thành viên HHT đều biết và thực hiện cho đúng với Nội Quy nhằm tránh những thắc mắc không đáng có.

Vì vậy để giúp BBT chúng tôi trong việc chỉnh sửa cơ cấu title, các bạn có thể gửi link (đường dẫn) đến những nick có title không phù hợp tại topic bên dưới .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=327733

Những thắc mắc, đề nghị set title trong thời gian này không được giải quyết đối với tất cả các tài khoản cho đến khi có thông báo mới tại topic Đăng ký set title và usename.

HHT Xin cám ơn sự hợp tác của các bạn !

HHT Team.