PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũº°¨Lạ¨°º
17-10-2008, 09:51 AM
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/Vando17.10.08-ngoai.jpg
Chống cằm ngồi chờ nước xuống... (Ảnh: H.K)

(Dân trí) - Huế đón đợt mưa đầu, những cơm mưa xối xả như không hiểu nỗi lòng người dân vạn đò đang canh cánh nỗi lo cơm áo. Bao giờ cũng vậy, lũ đến là dân đò "chạy" đầu tiên...

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/Vando11111111.jpg
Nước sông Hương lên báo động 3, dân vạn đò toán loạn chạy lũ

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/vando4444445566.jpg
Chèo thuyền đi mua gạo, mỳ tôm và nhu yếu phẩm chống chọi với mưa lũ

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/vando44444455.jpg
Đã hết mùa kiếm ăn từ sông nước...
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/vando444444558888.jpg
Liều mình vớt củi giữa dòng nước xiết

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/vando444444.jpg
Giữa mưa chẻ củi dự trữ

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/Vando333333.jpg
Ba mẹ ơi, về nhà kẻo đò trôi mất

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/Vando2222222.jpg
Mùa lũ, vạn đò khát nước sạch

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/vando44444455669987.jpg
Vạn đò sông Lợi Nông tìm chân cầu làm chỗ trú lũ
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/vando44444455667777.jpg
Những cơn mưa trút nước làm xóm vạn đò "tạm trú" càng hiu hắt
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/kylh/10-08/Vando222222223343445.jpg
Nước tràn đập đá, xóm đò Đông Ba tịnh không một bóng người


H.K