PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chương Trình Phát Thanh HHT  1. Tuyển MC Nam cho chương trình phát thanh HHT...
  2. Tham gia cùng Chương trình Phát thanh HHT,tại sao không?!
  3. Hướng dẫn thu âm
  4. Cần tập hợp lại các vol QTAN và Radio
  5. Thông Báo - Mừng Sinh Nhật HHT !
  6. Quyền quyết định là ở chính bạn !
  7. Thông báo : Lời nhắn chúc mừng SN HHT - Lần thứ 9
  8. Tuyển Nhân sự cho chương trình phát thanh của HHT