Nhớ:
Xưa kia đi học hàng ngày
Có bạn chung lớp còn bè chung nơi
Giờ thì năm tháng lớn rồi
Ngó qua nhìn lại mấy thời còn ai

Nghĩ:
Nhớ tới ta lại thở dài
Tiếc thời non trẻ mau phai chóng tàn
Bạn bè số phận sang ngang
Người thành danh toại, vẽ vang lắm phần
Kẻ thì chậm bước dừng chân
Bia hàn đã dựng, hình thần hương thơm

Bổng:
Nhờ lại bóng ánh chiều hôm
Làm ta xao xuyến bồn chồn không nguôi
Mà thôi người cũng xa rồi
Mắt hiền đã nhắm bờ mồi khép hờ
Chỉ còn lại chốn bơ vơ
Lời yêu bỏ ngỏ lời thơ chưa thành


Ta tiếc chậm bước chậm lời
Tiếng yêu chậm nhịp muôn đời mất ai
Giá xưa mạnh dạng thế này
Thì giờ ta chẳng ....