Khoảng hơn tuần diễn đàn trục trặc không đăng được bài, hôm nay KF đã tìm ra nguyên nhân và sửa lại được. các bạn có thể đăng bài và nếu có lỗi xin cho KF biết

Cảm ơn các bạn đã báo cho biết diễn đàn bị lỗi