Lâu rồi về lại vườn thơ
Vắng người tri kỷ ngẩn ngơ cõi lòng
Đã qua cái thuở tuổi hồng
Tâm hồn vẫn mãi ấm nồng vần thơ./.