Lâu lắm rồi mới vào lại, không biết anh em bạn dì ngày xưa giờ đã thế nào. cái nick này của mình cũng 10 tuổi rồi ấy chớ. Chào toàn thể đồng bào HHT